Gruodžio 10, 2020

2020 m. gruodžio 9 d. įvyko nuotolinė mokslinė-praktinė konferencija „Skirtingų galių vaikai: pagalba ir realybė“. Konferenciją organizavo Marijampoles kolegijos Edukologijos ir socialinio darbo fakulteto Pedagogikos, menų ir socialinio darbo katedra ir Marijampolės savivaldybė.

Sveikinimo žodį konferencijos dalyviams tarė Marijampolės savivaldybės mero pavaduotojas Artūras Visockis, Marijampolės kolegijos direktorė Alė Murauskienė ir LR Seimo narys Justas Džiugelis.

Konferencijoje buvo kalbėta apie paslaugų vaikams su negalia prieinamumą, ugdymo programas, socialinę politiką, veiksmingos pagalbos principus ir kitas aktualias temas.

Daiva Zabarauskienė (Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Tikslinės pagalbos skyriaus vedėja) kalbėjo apie paslaugas ir pagalbą neįgaliems vaikams ir jų šeimoms.

Prof. dr. Vida Gudžinskienė (MRU, Lietuvos socialinio darbo mokyklų asociacijos prezidentė) skaitė pranešimą „Vaikų, turinčių autizmo spektro sutrikimų, socialinių įgūdžių ugdymas: atpažinti, pripažinti, padėti“.

Sanna Karosas („Dauno sindromo asociacijos“ koordinatorė Klaipėdos regionui, Tarptautinio LCC  universiteto dėstytoja) skaitė pranešimą „Mūsų požiūris į neįgalumą – visuomenės kanarėlė anglies kasykloje?“, pasidalino savo asmenine patirtimi auginant neįgalų vaikutį apibūdindama sakiniu: „…kai tik tave pamačiau, iš karto supratau, kad mūsų laukia nuotykiai“.

Prof. dr. Elvyra Acienė (Klaipėdos universitetas, Sveikatos mokslų fakultetas, Socialinio darbo  katedra) ir doc. dr. Brigita Kreivinienė (Lietuvos jūrų  muziejus, Delfinų terapijos centras, Klaipėdos universitetas, Sveikatos mokslų fakultetas, Socialinio darbo  katedra) savo pranešime „Skirtingų galių vaikai: inovatyvios socialinės pagalbos paieškos ir socialinė politika” pristatė delfinų terapijos patirtis papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros kontekste.

Prof. dr. Nijolė Večkienė (Kauno Trečiojo amžiaus universiteto rektorė) kalbėjo, kaip apie socialinio dalyvavimo galimybes bendruomenėje, pabrėždama, kad „mes esame visi svarbūs“.

Konferencijos metu skirtingų sričių specialistai G. Jakovickienė (Marijampolės J. Totoraičio progimnazijos direktorė, Marijampolės moterų Lions klubo narė), V. Kapsevičiūtė (Marijampolės ,,Ryto“ pagrindinės mokyklos psichologė), dr. I. Bakanienė (gydytoja-neurologė),  K. Gruzdienė (Alytaus autizmo asociacija ,,Lietaus vaikai“ Valdybos pirmininkė), L. Sasnauskienė (Lietuvos autizmo asociacijos ,,Lietaus vaikai” pirmininkė), S. Rainienė (Marijampolės savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriaus vedėja) pasidalino savo gerąja patirtimi ir sėkmės istorijomis apie vaikų, turinčių autizmo spektro sutrikimų socialinį ugdymą, veiksmingus pagalbos principus, įtraukiojo ugdymo iššūkius tėvams,  socialinės pagalbos paieškas bei socialinę politiką, ugdymo programas Maltos šalyje.

Tai buvo tarpdisciplininė konferencija, kviečianti bendradarbiauti ir siekti pokyčių, kurie atvertų kelią vaikams su negalia visavertiškai įsitraukti į socialinį gyvenimą.

Nuoširdžiai dėkojame konferencijos organizatoriams, pranešėjams ir klausytojams.

Konferencijos vaizdo įrašas Jūsų dėmesiui ČIA.

Doc. dr. S. Karasevičiūtė

Skip to content