Gruodžio 18, 2020

Šias šv. Kalėdas visi šalies gyventojai esame raginami sustoti. Kviečiame ir mes visą bendruomenę susitelkti, vykdyti Vyriausybės nurodymus, galvoti apie savo artimuosius ir aplinkinius, nes tik taip kuo greičiau pasikeis esama situacija.

Sugriežtinus ir paskelbus karantiną nuo 2020 m. gruodžio 16 d. iki 2021 m. sausio 3l d., primename ir kartu informuojame apie naują darbo ir studijų proceso organizavimo tvarką kolegijoje:

  • visos su studijomis susijusios veiklos kolegijos patalpose nebus vykdomos,
  • modulių (dalykų) tarpiniai atsiskaitymai, egzaminai ar kitos akademinės veiklos pagal numatytus tvarkaraščius vykdomi tik nuotoliniu būdu,
  • Švietimo, mokslo ir sporto ministerija renka informaciją apie nustatytus COVID-l9 atvejus, taikomą saviizoliaciją bei švietimo įstaigų patiriamus sunkumus. Kadangi esame įpareigoti pranešti informaciją, ji turi kuo greičiau pasiekti atsakingus asmenis. Atsižvelgiant į tai, prašome visų Marijampoles kolegijos darbuotojų ir studentų, kam buvo nustatytas COVID-l9 ar NVSC nurodymu taikoma izoliacija, nedelsiant pateikti informaciją savo padalinio vadovui ir Personalo, teisės ir viešųjų pirkimų skyriaus vadovei Jurgitai Šmulkštytei tel. 8 612 88093 arba el. p. personalas@mkolegija.lt. Garantuojame asmens duomenų saugumą.

Dėkojame ir linkime visiems išlikti sveikiems. Ir tai praeis…

Marijampolės kolegijos informacija

Skip to content