Sausio 04, 2021

Informuojame, kad nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2021 m. sausio 16 d. (įskaitytinai) prasideda prašymų teikimas per Stipendijų ir finansinės paramos studentams informacinę sistemą (toliau IS PARAM) tikslinei išmokai 2020 m. rudens semestrui papildomo priėmimo metu sausio mėn. gauti.

Studentai, norėdami gauti tikslinę išmoką papildomo priėmimo metu privalo  per Valstybinio studijų fondo interneto tinklalapį prisijungti prie IS „PARAMA” ir   elektroniniu   būdu užpildyti nustatytos formos prašymą (Tikslinė išmoka 2020 m. rudens semestras-sausis). Tik šiuo būdu užpildęs   prašymą studentas gali pretenduoti į tikslinę išmoką priėmimo metu.

Primename,  kad  tikslinė išmoka studentams   yra   skiriama   vienam   studijų   semestrui   ir  mokama   kiekvieną   mėnesį   iki  to  semestro pabaigos, įskaitant   to  semestro   sesiją  ir  atostogų  laikotarpį, bet  ne  ilgiau  kaip  iki  studijų  pabaigos.

Teisę gauti tikslinę išmoką turi studentai, turintys negalią ir atitinkantys šiuos reikalavimus:

  1. Teisės aktų nustatyta tvarka turi 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį.
  2. Aukštojoje mokykloje studijuoja pirmą kartą po negalios nustatymo.

Kontaktai

Papildoma informacija teikiama:

tel. +370 612 88 087

el. paštu studijos@mkolegija.lt

Skip to content