Sausio 08, 2021

„Erasmus“ aukštojo mokslo chartija (ECHE) užtikrina, kad „Erasmus+“ veiklos įgyvendinamos kokybiškai, o ją turinti aukštoji mokykla – moderni, turinti nuoseklią tarptautiškumo strategiją ir laikosi Europos bendradarbiavimo principų. 

Aukštosioms mokykloms ECHE yra būtina, norint organizuoti studentų ir personalo mobilumą, vykdyti strateginių partnerysčių projektus ar kitus „Erasmus+“ tarptautinius projektus. Chartija suteikiama visam programos „Erasmus+“ laikotarpiui 2021–2027 m. 

Pagal šį kvietimą teikti paraiškas Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomoji agentūra (EACEA) chartiją suteikė 4834 institucijoms visoje Europoje. 

Projektinės veiklos ir tarptautinės partnerystės skyriaus vadybininkė Monika Pileckaitė

Skip to content