Sausio 15, 2021

20202021 m. m. rudens semestro pabaiga – sausio 31 d.

  • Neišlaikytus egzaminus, nepatenkinamai įvertintus savarankiškus darbus (projektus) iki rudens semestro pabaigos leidžiama vieną kartą perlaikyti ar pristatyti suderinus tik su dėstytoju. 
  •  Studentui leidžiama pakartotinai perlaikyti tris sesijos metu neišlaikytus egzaminus ar pristatyti savarankiškus darbus (projektus). Atsiskaityti leidžiama tik sumokėjus mokestį už akademinio įsiskolinimo likvidavimą. 2020-2021 m. m. rudens semestro akademiniai įsiskolinimai turi būti likviduoti per vienerius metus iki 2022-01-31. 
  •   Studentai, turintys akademinių įsiskolinimų už 2019-2020 m. m. rudens semestrą, privalo juos likviduoti iki 2021-01-31. Po nurodytos datos studentai, turintys akademinių skolų už nurodytą semestrą, bus išbraukti iš studentų sąrašų. 
  • Studentai, turintys 4 ir daugiau akademinių įsiskolinimų, braukiami iš studentų sąrašų kaip nepažangūs.
     
  • Studentai stebi savo studijų rezultatus Studijų akademinėje bazėje ir apie  pastebėtus netikslumus nedelsiant informuoja katedrų sekretores arba Studijų ir karjeros skyrių. 

Gerų rudens semestro rezultatų!

Skip to content