Sausio 15, 2021

Iki 2021 m. sausio 27 d. karo tarnybą atlikę studentai gali teikti prašymą dėl už studijas sumokėtos kainos kompensavimo. Prašymą pateikite  Studijų ir karjeros skyriui el. paštu: kristina.miskiniene@mkolegija.lt

Į už studijas sumokėtos kainos  kompensavimą gali pretenduoti asmenys, kurie atitinka visas šias sąlygas:

  1. pirmą kartą aukštojoje mokykloje studijuoja pagal pirmosios pakopos studijų programas ar yra baigę studijas;
  2. nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą ar bazinius karinius mokymus (toliau – karo tarnyba) baigė prieš pradėdami studijas Marijampolės kolegijoje arba studijų metu;
  3. studijas pradėjo praėjus ne daugiau negu trejiems metams nuo karo tarnybos atlikimo;
  4. karo tarnybą atliko po 2011 m. rugsėjo 1 dienos;
  5. karo tarnybą pradėjo iki 2015 m. balandžio 21 dienos;
  6. visą studijų laikotarpį ar jo dalį (semestrą) studijavo valstybės nefinansuojamoje vietoje;
  7. neturi akademinių skolų.

Karo tarnybą atlikusiam asmeniui gali būti skiriama tik už vienas studijas sumokėtos kainos dalies kompensacija.

2021 m. kompensacijos skiriamos asmenims, kurie nuo 2019 m. spalio 16 d. iki 2020 m. metų spalio 15 d. baigė:

1. pirmuosius dvejus studijų metus (ištęstinių studijų atveju – pirmąją pusę studijų programos);

2. studijų laikotarpį nuo trečiųjų studijų metų iki studijų pabaigos (ištęstinių studijų atveju – antrąją pusę studijų programos);

Kilus klausimų, prašome kreiptis į  Studijų ir karjeros skyrių, tel. nr. +370 612 88087 arba el. paštu kristina.miskiniene@mkolegija.lt

Skip to content