Vasario 02, 2021

2021 metų sausio 29 dieną vyko Akademinės Tarybos posėdis, kurio metu buvo aptariami ir svarstomi posėdžio darbotvarkėje pateikti klausimai.

Posėdžio darbotvarkė: 

  1. Dėl dėstytojų darbo užmokesčio ir Marijampolės kolegijos dėstytojų darbo krūvio normavimo ir darbo užmokesčio nustatymo tvarkos aprašo pakeitimų (Irma Mockevičiūtė, Vyriausioji finansininkė). 
  2. Dėl studijų programų sąrašo 2021-ųjų metų studentų priėmimui (Ilona Mulerenkienė).
  3. Dėl Marijampolės kolegijos 2021 m. akademinio personalo kvalifikacijos kėlimo plano patvirtinimo (Ilona Mulerenkienė, Jurgita Šmulkštytė). 
  4. Dėl Marijampolės kolegijos baigiamųjų darbų rengimo bei gynimo reglamento pakeitimų (Ilona Mulerenkienė).  
  5. Dėl ESDF ir VTF Tarybų 2020 m. veiklos ataskaitų tvirtinimo (Danutė Mickevičienė, Virginija Giliuvienė).  

Akademinės tarybos pirmininkas, Kęstutis Žemaitis 

Skip to content