Vasario 04, 2021

Informuojame, kad nuo 2021 m. vasario 1 d. iki 2021 m. kovo 16 d. (įskaitytinai) prasideda prašymų teikimas per Stipendijų ir finansinės paramos studentams informacinę sistemą (toliau IS PARAM) tikslinei išmokai 2021 m. pavasario semestro pagrindinio priėmimo metu gauti.

Studentai, norėdami gauti tikslinę išmoką pagrindinio priėmimo metu privalo  per Valstybinio studijų fondo interneto tinklalapį [http://vsf.lrv.lt/lt/]  prisijungti prie IS „PARAMA” ir   elektroniniu   būdu užpildyti nustatytos formos prašymą (Tikslinė išmoka, 2021 m. pavasario semestras). Tik šiuo būdu užpildęs   prašymą studentas gali pretenduoti į tikslinę išmoką priėmimo metu.  

Primename,  kad  tikslinė išmoka studentams   yra   skiriama   vienam   studijų   semestrui   ir  mokama   kiekvieną   mėnesį   iki  to  semestro pabaigos, įskaitant   to  semestro   sesiją  ir  atostogų  laikotarpį, bet  ne  ilgiau  kaip  iki  studijų  pabaigos.

Teisę gauti tikslinę išmoką turi studentai, turintys negalią ir atitinkantys šiuos reikalavimus:

  1. Teisės aktų nustatyta tvarka turi 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį.
  2. Aukštojoje mokykloje studijuoja pirmą kartą po negalios nustatymo.

Papildoma informacija teikiama tel. 8-612 88 087, el. paštu studijos@mkolegija.lt

Skip to content