Vasario 18, 2021

Konkurse Marijampolės kolegijos tarybos vardinei stipendijai gauti gali dalyvauti kolegijos studentai, labiausiai atitinkantys kolegijos misiją, aktyviai dalyvaujantys akademinėje, profesinėje, visuomeninėje, mokslo taikomojoje ar meninėje veikloje, kurie atitinka šiuos kriterijus:

1. Yra nuolatinių arba ištęstinių studijų antro, trečio ir ketvirto kurso studentai;

2. Paskutinio semestro svertinis pažangumo vidurkis 9,0 balų, o dviejų paskutinių semestrų svertinis pažangumo vidurkis ne mažesnis nei 8,5 balo.

3. Nuo studijų pradžios neturi akademijų įsiskolinimų ar drausminių nuobaudų;

4. Negauna stipendijų iš kitų rėmėjų ar rėmimo fondų.

Studentai, norintys dalyvauti konkurse Kolegijos tarybos vardinei stipendijai gauti iki 2021 m. kovo mėn. 1 d. turi pateikti šiuos dokumentus:

1. Motyvuotą prašymą skirti stipendiją.

2. Studijų ir karjeros skyriaus patvirtintą pažymą apie dviejų paskutinių semestrų studijų rezultatus.

3. Studento studijų programą kuruojančios katedros ir/ar kolegijos Studentų atstovybės prezidento, ar kito kolegijos padalinio vadovo -atsiliepimą (-us) apie studento dalyvavimą kolegijos visuomeninėje veikloje, mokslinės veiklos rezultatus ar kitus akademinius laimėjimus.

Dokumentai pateikiami kolegijos Dokumentų valdymo tarnyboje (100 kab.)

Skip to content