Kovo 18, 2021

2021 m. kovo 17 d. įvyko Marijampolės kolegijos tarybos posėdis. Į jį rinkosi Kolegijos tarybos nariai bei kolegijos skyrių vadovai.

Kolegijos direktorė Alė Murauskienė pateikė bei pristatė Marijampolės kolegijos 2020 metų veiklos ataskaitą. Ji apėmė šešis strateginius veiklos tikslus:
Pokyčių valdymą;
Akademinę ir mokslo taikomąją veiklą;
Marketingą ir studentų pritraukimo programą;
Tarptautinę partnerystę;
Infrastruktūros pokyčius ir projektinę veiklą;
Organizacijos kultūrą ir kompetencijas.

Direktorė džiaugėsi matomu teigiamu pokyčiu visoje kolegijos veikloje, didžiavosi tarptautiškumo plėtojimu ir aukščiausiu (100 balų) „Erasmus“ aukštojo mokslo chartijos įvertinimu.

Marijampolės kolegijos fakulteto Edukologijos ir socialinio darbo dekanas Kęstutis Traškevičius ir Verslo ir technologijų fakulteto dekanas Vladas Beržanskis pristatė fakultetų veiklą, iššūkius ir perspektyvas.

Vyriausioji finansininkė Irma Mockevičiūtė pristatė kolegijos 2020 metų finansinę ataskaitą.

Tarybos pirmininkė S. Matulienė pateikė svarstymui ir tvirtinimui tarybos 2020 m. veiklos ataskaitą bei su nariais aptarė Kolegijos tarybos stipendijos 2020–2021 m. m. pavasario semestre skyrimą. Nutarta stipendiją pavasario semestre skirti Verslo anglų kalbos studijų programos studentui Daumantui Panitauskui ir Informacinių technologijų ir kibernetinės saugos studijų programos studentui Nerijui Petrauskiui.

Posėdžio metu buvo aptariami ir tvirtinami kolegijos tolesnei veiklai užtikrinti bei vykdyti svarbūs klausimai: STEAM centro atidarymas, 2021 metų planuojamas biudžetas bei kiti su kolegijos veikla susiję klausimai. Taip pat jo metu tarybos nariai uždavė papildomus klausimus susijusius su kolegijos veiklos ataskaitomis bei pasidalino svarbiais patarimais ir idėjomis kolegijos veiklos tolesniam užtikrinimui.

Marijampolės kolegija