Kovo 24, 2021

Marijampolės savivaldybė vardinės stipendijos skiriamos už 2020-2021 mokslo metų pavasario semestro kovo, balandžio, gegužės ir birželio mėnesius. Stipendija sudaro 35 proc. pareiginės algos bazinio dydžio -61,60 Eur.

Marijampolės savivaldybės vardinės stipendijos paskirtos šešiems Marijampolės kolegijos studentams:
  • Editai Jankauskaitei, Marijampolės kolegijos Edukologijos ir socialinio darbo fakulteto Vaikystės pedagogikos nuolatinių studijų programos III kurso studentei;
  • Gabrielei Juodsnukytei, Marijampolės kolegijos Edukologijos ir socialinio darbo fakulteto Socialinio darbo programos nuolatinių studijų programos II kurso studentei;
  • Dariui Nemurai, Marijampolės kolegijos Edukologijos ir socialinio darbo fakulteto Verslo anglų kalbos nuolatinių studijų programos III kurso studentui;
  • Laurynui Prakevičiui, Marijampolės kolegijos Verslo ir technologijų fakulteto Transporto logistikos technologijų nuolatinių studijų programos III kurso studentui;
  • Lauritai Volungevičiūtei, Marijampolės kolegijos Edukologijos ir socialinio darbo fakulteto Socialinio darbo nuolatinių studijų programos II kurso studentei;
  • Vaidai Vosyliūtei, Marijampolės kolegijos Edukologijos ir socialinio darbo fakulteto Socialinio darbo nuolatinių studijų programos II kurso studentei.

Marijampolės savivaldybės vardinės stipendijos už 2020-2021 mokslo metų pavasario semestro kovo, balandžio, gegužės ir birželio mėnesius paskyrimą patvirtinantys dokumentai: