Kovo 26, 2021

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, įgyvendindama Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 1 d. nutarimu Nr. 149 „Dėl Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo įgyvendinimo“ patvirtintus Lietuvos Respublikos Prezidentų Antano Smetonos, Aleksandro Stulginskio, Kazio Griniaus, Jono Žemaičio ir Algirdo Brazausko vardinių stipendijų nuostatus, kasmet geriausiems Lietuvos studentams skiria penkių Lietuvos Respublikos Prezidentų vardines stipendijas.

Kandidatai stipendijoms atrenkami atsižvelgiant į mokymosi rezultatus, studijų, mokslinės ir meninės veiklos įvertinimus, dalyvavimą konkursuose, ekspedicijose, mokslinės praktikos projektuose, paskelbtus mokslo darbus ir kt.

Dėl išsamesnės informacijos iki 2021 m. kovo 31 d. galite kreiptis į
Studijų ir karjeros skyrių el. paštu kristina.miskiniene@mkolegija.lt, tel. +370 612 88087