Balandžio 01, 2021

Nuo 2021 m. balandžio 1 d. iki 2021 m. balandžio 16 d. (įskaitytinai) prasideda prašymų teikimas per Stipendijų ir finansinės paramos studentams informacinę sistemą (toliau IS PARAM) tikslinei išmokai 2021 m. pavasario semestro papildomo priėmimo metu balandžio mėn. gauti.

Studentai, norėdami gauti tikslinę išmoką papildomo priėmimo metu privalo per Fondo interneto tinklalapį, prisijungti prie IS „PARAMA“ ir elektroniniu būdu užpildyti nustatytos formos prašymą (Tikslinė išmoka, 2021 m. pavasario semestras-balandis). Tik šiuo būdu užpildęs prašymą studentas gali pretenduoti į tikslinę išmoką priėmimo metu.

Primename, kad tikslinė išmoka studentams yra skiriama vienam studijų semestrui ir mokama kiekvieną mėnesį iki to semestro pabaigos, įskaitant to semestro sesiją ir atostogų laikotarpį, bet ne ilgiau kaip iki studijų pabaigos.

Teisę gauti tikslinę išmoką turi studentai, turintys negalią ir atitinkantys šiuos reikalavimus:
1. Teisės aktų nustatyta tvarka turi 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį.
2. Aukštojoje mokykloje studijuoja pirmą kartą po negalios nustatymo.

Papildoma informacija teikiama tel. 8-612 88 087, el. paštu studijos@mkolegija.lt