Balandžio 06, 2021

Atsinaujinanti, keičianti savo strategiją ir veiklos kryptis Marijampolės kolegija (toliau – Kolegija) prie savo kolektyvo kviečia prisijungti buhalterį (-ę).

Darbo pobūdis:
vesti apskaitą, susijusią su Kolegijos studijų procesu (studentų mokėjimai už studijas bei akademiniai įsiskolinimai, stipendijos), kontroliuoti apmokėjimą;
teikti sąskaitas naudojantis Registrų centro informacinės sistemos „E.sąskaita“ priemonėmis bei kontroliuoti ir sutikrinti įkeltas PVM sąskaitas – faktūras;
teikti kas mėnesį gautų ir išrašytų PVM sąskaitų registrus į Valstybinės mokesčių inspekcijos i.SAF sistemą;
atlikti kitas, su buhalterine apskaita ir finansų veikla susijusias, funkcijas.

Reikalavimai:
aukštasis išsilavinimas (finansų, buhalterinės apskaitos ar ekonomikos srityse);
ne mažesnė nei 3 metų buhalterinio darbo patirtis;
viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų ir kitos teisinės įstatyminės bazės, reglamentuojančios viešojo sektoriaus buhalterinę apskaitą, darbo apmokėjimą, mokesčius, valstybinį socialinį draudimą ir kt., geras išmanymas;
patirtis dirbant su viešojo sektoriaus finansų valdymo informacine sistema (FVA IS) bei kompiuterizuota buhalterinės apskaitos programa „Debetas” (privalumas);
gebėjimas organizuoti ir kontroliuoti buhalterinės apskaitos procesus;
geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai, analitinis mąstymas, kruopštumas, sąžiningumas, atsakingumas;
gebėjimas kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją bei rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, savarankiškai planuoti ir atlikti darbus pagal pavestas funkcijas, priimti sprendimus, bendrauti, bendradarbiauti, dirbti komandoje.

Siūlomas darbo užmokestis – pastovus mėnesinis darbo užmokestis iki 900 Eur/mėn. (neatskaičius mokesčių).
Darbo sutarties rūšis – terminuota darbo sutartis (FVA IS diegimo laikotarpiui).

Savo CV siųskite iki 2021 m. balandžio 9 d. (įskaitytinai) el. paštu personalas@mkolegija.lt.Pokalbiui pakviesime atrinktus kandidatus.
Kontaktinis asmuo:
Jurgita ŠmulkštytėTel. 8 616 03074El. paštas personalas@mkolegija.lt