Balandžio 07, 2021

Šiandien Marijampolės kolegijoje startavo nauji mokymai „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacinių veiklų valdymas ir įgyvendinimas“. Mokymus vedė lektorius prof. Dr. Artūras Jakubavičius, VŠį „Lietuvos inovacijų centro“, inovacijų paramos paslaugų departamento vadovas.

Pirmos mokymų dalies metu, lektorius supažindino su inovacijų veikla, buvo pristatytos ir aptartos mokslinių tyrimų eksperimentinės plėtros (MTEP) rūšys: fundamentiniai tyrimai, taikomieji tyrimai, eksperimentinė plėtra.
Lektorius argumentavo ar visada inovacija yra naujovė. Daug dėmesio skyrė žinių inovacijoms, pabrėždamas pastarųjų svarbą verslui, visuomenei, organizacijai. Aptarė pagrindinius inovacijų požymius, jų pritaikymą studijų programų atnaujinime, organizacijos valdyme bei partnerystės kūrime.

Marijampolės kolegija keičia ne tik savo strategiją ir veiklos kryptis, bet ir atsinaujina. Dėl to sekantys mokymai bus skirti informacijos pritaikymui praktiškai, diskusijoms, konsultacijoms.

Marijampolės kolegija