Balandžio 09, 2021

Marijampolės kolegijos Edukologijos ir socialinio darbo fakulteto Pedagogikos, menų ir socialinio darbo katedra kartu su Lietuvos socialinio darbo mokyklų asociacija, Marijampolės savivaldybės administracija ir Marijampolės socialinės pagalbos centru balandžio 8-ąją kvietė į nuotolinę mokslinę-praktinę konferenciją „SUBURTA ŠEIMA: PAMOKOS IŠMOKTOS PER DRĄSĄ IR MEILĘ“, kurios tikslas – skatinti vaiko globą ir įvaikinimą, dalintis gerąja globos, įvaikinimo ir darbo su globėjais, įtėviais ir budinčiais globotojais patirtimi.

Konferencija prasidėjo nuo sveikinimo žodžių, kuriuos tarė Marijampolės savivaldybės mero pavaduotojas Artūras Visockis, Marijampolės kolegijos direktorė Alė Murauskienė ir Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įvaikinimo ir globos skyriaus patarėja Rūta Pabedinskienė.
Konferencijos metu aptartos aktualios problemos, su kuriomis susiduria vaikai ir jų globėjai, pristatyta vaiko ir vaikystės šiuolaikinė samprata, vaiko socializacijos svarba. Konferenciją vainikavo globėjų pasidalintos sėkmės istorijos ir patirtys, kurias teko išgyventi siekiant pokyčių, atveriančių kelią efektyviai spręsti kylančius globos ir įvaikinimo iššūkius, stiprinti šeimoje savitarpio supratimą, atsakomybę ir pagarbą.
Konferencija buvo skirta esamiems globėjams ir įtėviams, šeimoms, kurios dalyvauja globos ar įvaikinimo procese, budintiems globotojams, specialistams dirbantiems globos ir įvaikinimo srityje bei visiems besidomintiems globos ir įvaikinimo tema.

Kartu su organizatoriais ir dalyviais džiaugiamės konferencijos aktualumu. Į konferenciją užsiregistravo ir prisijungė didelis (410) skaičius žmonių.
Nepaisant dabartinės situacijos, mes gebame susiburti ir suburti kitus siekiant socialinės gerovės kiekvienam.
Nuoširdžiai dėkojame nuotolinės mokslinės-praktinės konferencijos „SUBURTA ŠEIMA: PAMOKOS IŠMOKTOS PER DRĄSĄ IR MEILĘ“ organizatoriams ir dalyviams.

Marijampolės kolegija