Balandžio 12, 2021

2021 m. balandžio 9 d.  įvyko STEAM atviros prieigos centrų koordinavimo tarybos posėdis, kurio metu buvo pristatyti nuveikti darbai besikuriančiuose  metodiniuose ir regioniniuose STEAM centruose, STEAM veiklos modelis ir IT platforma, buvo aptarta STEAM centrų finansavimo poreikiai ir galimybės.

Posėdžiui pirmininkavo Švietimo, mokslo ir sporto viceministras Ramūnas Skaudžius, dalyvavo Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, Nacionalinės Švietimo agentūros, Centrinės projektų valdymo agentūros, trijų metodinių ir septynių regioninių centrų atstovai.

Marijampolės kolegiją atstovavo direktorė Alė Murauskienė, Direktoriaus pavaduotojas infrastruktūrai ir projektinei veiklai Romualdas Vadluga, Projektinės veiklos ir tarptautinės partnerystės skyriaus vadybininkė Monika Pileckaitė.

Šiuo metu Marijampolės kolegija partnerio teisėmis įgyvendina projektą „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001), veikla – „STEAM atviros prieigos centrų kūrimas“. Projektas įgyvendinamas 2014–2020 m. Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

Planuojama, kad 2021 m. rudenį duris atvers vienintelis Marijampolės regione STEAM atviros prieigos centras skirtas 7-12 klasių mokiniams, kuriame veiks gamtamokslinė, mechatroninė/IT, Kūrybiškumo ir medijų laboratorijos.

STEAM ugdymas (science, technology, engineering, arts, math) – integralus, į kompleksišką tikrovės reiškinių pažinimą, pritaikymą ir problemų sprendimą kreipiantis mokinių gebėjimų ugdymas gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, menų ir matematikos kontekste.

Pranešimą parengė Projektinės veiklos ir tarptautinės partnerystės skyriaus vadybininkė
Monika Pileckaitė