Balandžio 20, 2021

Šiandien Marijampolės kolegijos bendruomenė rinkosi į nuotolinį susirinkimą, kurio tikslas – suburti bendruomenę ir sumažinti jos atitolimą dėl pandeminės situacijos. Jo metu visa bendruomenė buvo supažindinta su atliktais ir vykdomais kolegijos vadovybės darbais, aptarta Covid-19 situacija.
Kolegijos Studijų ir karjeros skyriaus vadovė bei Verslo ir technologijų fakulteto prodekanė Kristina Miškinienė pristatė ir trumpai aptarė rudens semestro studijų rezultatus. Direktoriaus pavaduotojas infrastruktūrai ir projektinei veiklai Romualdas Vadluga pristatė apie vykdomą STEAM centro ir infrastruktūrinio atsinaujinimo projektų įgyvendinimą kolegijoje. Laikinai einani komunikacijos ir marketingo skyriaus vadovės pareigas Gražina Jurevičienė pristatė 2021-ųjų rinkodaros planą ir jo įgyvendinimą. Buvo aptarti kiti einamieji klausimai.
Visa bendruomenė buvo raginama įsitraukti, diskutuoti kolegijai svarbiais veiklos klausimais, teikti pasiūlymus ir idėjas.
Kolegos džiaugėsi susirinkimu, galimybe vieni kitus pamatyti, kad ir nuotoliniu būdu.

Marijampolės kolegijos informacija