Birželio 02, 2021

2021 m. birželio 2 d. įvyko Marijampolės kolegijos tarybos posėdis. Į jį rinkosi bei nuotoliniu būdu jungėsi Kolegijos tarybos nariai bei kolegijos skyrių vadovai.
Komunikacijos ir marketingo skyriaus vadovė Gražina Jurevičienė pristatė kolegijos studentų priėmimo komunikacijos ir rinkodaros planą. Fakulteto dekanai pristatė optimistiškas prognozes dėl studentų pritraukimo.
Projektinės veiklos ir tarptautinių studijų partnerystės skyriaus vadovė Odeta Gluoksnytė pristatė kolegijos tarptautiškumo didinimo rezultatus.
Buhalterinės apskaitos ir finansų skyriaus vyriausioji finansininkė Irma Mockevičiūtė pateikė pajamų sąmatos vykdymo ataskaitą. Taip pat buvo svarstytas ir nuspręstas pakeisti Marijampolės kolegijos nuostatų studentams 7 punktas.
Visus kitus einamuosius klausimus pristatė ir kartu su Kolegijos taryba aptarė direktorė Alė Murauskienė.

Marijampolės kolegijos informacija