Birželio 09, 2021

Karantino laikotarpiu Marijampolės kolegijos administracija ruošėsi ir laukė, kuomet bus galima bendruomenei sugrįžti ir dirbti kontaktiniu būdu. Po Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos leidimo studijas nuo 2021 m. gegužės 24 d. organizuoti mišriu būdu, sudarėme sąlygas kolegijos dėstytojams ir studentams dirbti kontaktiniu būdu.

Gerb. Absolventai ir Kvalifikavimo komisijų nariai,

 informuojame, kad 2020-2021 m.m. pavasario semestre baigiamųjų darbų gynimas vyks kontaktiniu būdu Kvalifikavimo komisijos posėdyje, išskyrus atvejus, kai:

  • studentas baigiamojo darbo gynimo metu yra saviizoliacijoje;
  • studentas baigiamojo darbo gynimo metu yra užsienyje ir dėl svarbių priežasčių negali atvykti į Kvalifikavimo komisijos posėdį.

Nurodytais atvejais, studentas likus ne mažiau kaip 3 dienoms iki baigiamojo darbo gynimo fakulteto sekretorei el.paštu išsiunčia prašymą dėl leidimo ginti baigiamąjį darbą nuotoliniu būdu, pridedant dokumentus, pagrindžiančius aukščiau įvardintus atvejus.

Primename, kad visiems asmenims, dalyvaujantiems baigiamųjų darbų gynime, privaloma:

  • turėti ir atvykus į kolegiją pateikti galiojantį galimybių pasą arba COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) diagnozuoti profilaktinį tyrimą, atliktą ne vėliau kaip prieš 10 dienų iki baigiamojo darbo gynimo dienos;
  • kolegijos patalpose laikytis saugumo reikalavimų: dėvėti  nosį ir burną dengiančias kaukes, dezinfekuoti rankas bei laikytis atstumo ir kitų saugumo reikalavimų. 

Primename, kad studentai, sergantys ar turintys nedarbingumo pažymėjimą, negali dalyvauti baigiamųjų darbų gynime.

Sėkmingo Kvalifikavimo komisijų darbo ir baigiamųjų darbų pristatymo.

Marijampolės kolegijos administracija