Liepos 30, 2021

Marijampolės kolegijos buhalterinės apskaitos studijų programos tikslas – rengti apskaitos specialistą, gebantį identifikuoti finansines operacijas, jas apibendrinti ir analizuoti, įgytas dalykines žinias pritaikyti praktinėje veikloje, vystyti specialiuosius, socialinius ir asmeninius gebėjimus, būtinus sėkmingai profesinei veiklai ir asmenybei tobulėti, gebantį išsiugdyti poreikį nuolatiniam mokymuisi ir tobulėjimui.

Studijos organizuojamos teorinius profesijos pagrindus siejant su praktinių įgūdžių formavimu. Studijų tikslams pasiekti ir profesinėms kompetencijoms suformuoti studijų programos dalykai suskirstyti į grupes. Buhalterinės apskaitos mokymo programa apima bendruosius koleginius dalykus, studijų krypties dalykus (tame tarpe ir alternatyviai pasirenkamus dalykus), mokomąsias profesinės veiklos praktikas. Atlikus studijų programos pakeitimus, panaikinus specializacijas ir įvedus Alternatyviai pasirenkamus dalykus, studentams sudarytos galimybės studijuoti Prekybos įmonių apskaitą, Žemės ūkio įmonių apskaitą bei kitus svarbius su profesija susijusius dalykus.  Įgiję  apskaitos žinių pagal atskiras ekonomines veiklas, studentai turės didesnę galimybę integruotis darbo rinkoje. Studijos  baigiamos paruošus ir apgynus baigiamąjį darbą.

2014 metais parengta neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo metodika pagal buhalterinės apskaitos (apskaitos studijų krypties) studijų šaką. Studentams atsirado galimybė įsivertinti neformaliu būdu įgytus savo gebėjimus, bei įrodyti kompetencijas pasirinkto dalyko srityje. Tai ypatingai aktualu ištęstinių studijų studentams, nes leidžia sutrumpinti studijų laiką ir sumažinti išlaidas studijoms.

Kolegija skiria didelį dėmesį studijų kokybei, praktiniam mokymui, tarptautinėms studijoms. Pagal tarptautines studentų mainų programas studentai gali išvykti į užsienio aukštąsias mokyklas tęsti studijas bei atlikti praktiką, įgyti tarptautinės darbo patirties, susipažinti su tos šalies kultūra.

Studijos organizuojamos dviem formomis: nuolatinių ir ištęstinių. Nuolatinių per tris, o ištęstinių per ketverius metus, absolventai įgyja kvalifikacinį profesinio bakalauro laipsnį ir kvalifikaciją patvirtinantį profesinio bakalauro diplomą.

Kolegijos absolventas gali dirbti buhalteriu, apskaitininku, o įgijęs darbo patirties tapti įmonės ar įstaigos vyresniuoju arba vyriausiuoju buhalteriu. Iniciatyvus buhalteris gali įkurti savo individualią verslo įmonę ir teikti paslaugas apskaitos paslaugas kitoms įmonėms.

 Baigus Buhalterinės apskaitos studijų programą sudarytos galimybės, tęsti studijas Organizacijų vadybos magistrantūros bei Ekonomikos magistrantūros  Kauno technologijos universitete,  VDU Žemės ūkio akademijoje bei Vilniaus universitete.

Kviečiame visus, kurie kruopščiai ir atsakingai žiūri į darbą, kuriems ne svetimas skaičių pasaulis, kurie siekia įgyti perspektyvią ir visada reikalingą specialybę, nes nėra nei vienos įmonės ar įstaigos, kuri neturėtų buhalterio, pasirinkti studijas Marijampolės kolegijoje Buhalterinės apskaitos programoje.

Birutė Petrošienė Buhalterinės apskaitos studijų programos komiteto pirmininkė