Rugpjūčio 02, 2021

Marijampolės kolegijos direktorė Alė Murauskienė ir Edukologijos ir socialinio darbo fakulteto prodekanė, Projektinės veiklos ir tarptautinių studijų partnerystės skyriaus vadovė Odeta Gluoksnytė, savaitę viešėjo Latvijoje, Liepaja universitete. Vizito tikslas – plėtoti ir stiprinti tarptautinę partnerystę, siekiant užtikrinti studentų ir dėstytojų tarptautinį mobilumą.
Vizito metu Liepojos universitete kolegijos atstovės dalyvavo tarptautinėje konferencijoje „Family, children, music therapy: an interdisciplinary approach”. Oficialaus susitikimo su universiteto rektore, Pedagogikos ir socialinio darbo fakulteto dekane Lindas Pavitolas, Edukologijos instituto direktore Dina Bethere metu buvo aptartos pagrindinės bendradarbiavimo kryptys ir strateginiai klausimai. Taip pat numatytos dėstytojų ir studentų mainų galimybės, socialinio darbo ir ugdymo mokslo krypčių galimybės praktikos atlikimui, bendradarbiavimas mokslo taikomojoje veikloje, konferencijose ir projektinėje veikloje. Artimiausiu metu numatyti dėstytojų darbo vizitai į aukštąsias mokyklas. Pasiūlytos mūsų studentams edukologijos krypties magistrantūros studijos.
Tokie susitikimai svarbūs plėtojant tarptautinius santykius įgyjant žinių apie aukštojo mokslo vykdymą užsienyje, siekiant užtikrinti tarptautinį studentų ir darbuotojų mobilumą bei atverti platesnes studijų galimybes Marijampolės kolegijos studentams.

Marijampolės kolegijos informacija