Rugpjūčio 26, 2021

Marijampolės kolegijos administracija ruošėsi ir laukė, kuomet bus galima bendruomenei dirbti kontaktiniu būdu. Po Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos leidimo studijas nuo 2021-2022 m.m. rugsėjo mėn. organizuoti kontaktiniu būdu, naujus mokslo metus pradėsime auditorijose, t.y. kontaktiniu būdu. Siekdami užtikrinti kiekvieno bendruomenės nario saugumą ir kokybišką studijų procesą kontaktiniu būdu, privalome laikytis valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytų sveikatos saugos reikalavimų.

Kolegijoje, siekiant apsaugoti kiekvieną bendruomenės narį nuo užsikrėtimo virusu, vadovaujamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ 2021 m. rugpjūčio 11 d. pakeitimu Nr. 651.

Remiantis šiuo nutarimu, kontaktiniu būdu vykstančiuose užsiėmimuose, galės dalyvauti tik Galimybių pasą turintys asmenys, t. y. asmenys, atitinkantys vieną iš išvardintų reikalavimų:

1. yra pasiskiepiję viena iš šių COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcinų;

2. yra persirgę COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ir diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo ar antigeno testo rezultatu arba prieš mažiau nei 60 dienų yra gavę (kai nustatomi anti-S, anti-S1 arba anti-RBD IgG antikūnai prieš SARS-CoV-2) kiekybinio ar pusiau kiekybinio serologinio imunologinio tyrimo atsakymą, išskyrus atvejus, kai serologinis tyrimas atliekamas po skiepijimo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina;

3. atlikę SARS-CoV-2 PGR tyrimą ir gavę neigiamą rezultatą – ne anksčiau nei prieš 48 valandas.

Iki 2021-10-15 kontaktiniu būdu vykstančiuose užsiėmimuose gali dalyvauti ir tie studentai, kurie  profilaktinį tyrimą COVID-19 ligai diagnozuoti atlieka kas 7-10 dienų arba pasiskiepiję pirma  vakcinos doze. Atlikus nemokamą tyrimą ir gavus neigiamą rezultatą Galimybių pasas formuojamas nebus. Studentai turi atsisiųsti tyrimo pažymą iš sveikatos portalo www.esveikata.lt ir ją pateikti vietoj Galimybių paso.

Pirma vakcinos doze paskiepytiems studentams – galimybė nemokamai testuotis ir dalyvauti paskaitose.

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/8feb1a7658a111eaac56f6e40072e018/asr

Studentams, neatitinkantiems minėtų sąlygų, nuotolinių studijų galimybės bus derinamos individualiai.

Studijų procese bus laikomasi socialinės distancijos, rekomenduojama dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones, vengiama grupių, srautų maišymosi, bus nuolat vėdinamos ir dezinfekuojamos patalpos bei naudojamas inventorius.

Esant naujiems Vyriausybės sprendimams, situacija gali keistis. Kviečiame sekti naujienas.

Marijampolės kolegija tikisi visų bendruomenės narių abipusio bendradarbiavimo ir supratimo, o dar nesivakcinavusius nuo COVID-19 ligos ragina tai kuo greičiau padaryti.

Saugokime vieni kitus.