Lapkričio 25, 2021

Marijampolės kolegija, vienintelė aukštoji mokykla Sūduvos regione, paminėjo gražią sukaktį – kolegijos 20 metų veiklos jubiliejų.

Artėjant Marijampolės kolegijos jubiliejiniam renginiui, diena prieš, buvo prisiminti Anapilin iškeliavę Marijampolės kolegijos bendruomenės nariai, aplankyti jų kapai, uždegtos kapeliono Kęstučio Žemaičio pašventintos žvakelės.

Šventinę dieną Marijampolės kolegijos bendruomenės nariai pradėjo šv. Mišiomis, skirtomis pagerbti ir prisiminti atmintyje išlikusius kolegijos bendruomenės narius, kurios buvo aukojamos šv. Vincento Pauliečio bažnyčioje. Jų metu, pamokslą skaitė Edukologijos ir socialinio darbo dekanas Kęstutis Traškevičius bei psalmę giedojo aukštosios mokyklos dėstytojai su studentais.

Jubiliejinis paminėjimas prasidėjo svečių sutikimu Marijampolės kultūros centro foje bei kolegijos parodos „Marijampolės kolegijos 20-mečio istorija atminty ir vilty…“ pristatymu. Kol vieni tarė sveikinimo žodžius, kiti turėjo galimybę prisiminti, apžiūrėti, susipažinti su nuotraukose užfiksuotomis aukštosios mokyklos veiklos akimirkomis, kurios žymi nueitą ilgą kolegijos kelią: nuo aukštosios mokyklos įsteigimo pradžios, įkurtų valdymo institucijų, fakultetų, vykdomos mokslo taikomosios, projektinės ir tarptautinės, kultūrinės, sportinės veiklos, bendruomenės tradicijų kūrimo ir puoselėjimo, studijų akimirkų, iki studentų atstovybės, įsteigto Edukacinio aukštojo mokslo studijų centro, jau ne vienerius metus veikiančios Marko moksleivių akademijos bei neseniai atidarytu Marijampolės regioninio STEAM atviros prieigos centru.

Į šventinį renginį „Praeitis atvira ateičiai“ susirinko gausus būrys svečių iš Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos kolegijų. Taip pat atvyko aukštosios mokyklos socialiniai partneriai iš įvairių ugdymo įstaigų bei verslo sektoriaus, bendruomenės nariai. Salėje skambėjo ne tik susirinkusiųjų, bet ir atsiųsti tarptautinių partnerių vaizdo įrašų sveikinimai. O jubiliejiniam renginiui skirtame filme, pristatyta kolegijos istorija, nuveikti darbai ir pokyčiai per dvidešimt gyvavimo metų.

Kolegijos direktorė Alė Murauskienė nuoširdžiai padėkojo pirmajam kolegijos direktoriui Sigitui Valančiui ir visai kolegijos akademinei bendruomenei, socialiniams partneriams bei atvykusiems ir renginio metu sveikinimo žodį tarusiems svečiams įteikdama po specialiai jubiliejui sukurtą suvenyrą-kristalą, kurio dėžutėje pateikti žodžiai: „Skaičius 20 – tarsi įsigėręs į išmintį lašas, išliekantis istorijoje. Tačiau kolegiją kūrusiems ir kuriantiems tai iš daugybės susidedančių, susikristalizavusių lašelių užaugintas kristalas. Vis dar trapus, bet galingas savo istorija, bendruomenės sutelktumu, tradicijų ir inovacijų jungtimi.“, atspindi kolegijos įveiktus iššūkius, įgyvendinamus naujus tikslus ir siekius…

Po iškilmingo šventinio renginio, susirinkusių širdis užliejo styginių instrumentų melodijų garsai, kuriuos dovanojo naujų idėjų kamerinis orkestras NIKO, vadovaujamas Gedimino Gelgoto.

Šie metai Marijampolės kolegijos bendruomenei ypatingi – aukštoji mokykla švenčia įkūrimo 20-metį. Jubiliejiniai akcentai skambėjo ištisus metus, įgyvendinant įvairias iniciatyvas, skirtas kolegijai, miestui, Sūduvos regionui ir Lietuvai (įgyvendintas idėjas galite rasti čia). Tačiau šventinis renginys „Praeitis atvira ateičiai“ ir jo pabaigoje nuskambėjęs kolegijos himnas, atliekamas Marijampolės Kultūros centro Česlovo Sasnausko kamerinio choro, buvo pagrindinis baigiamasis akcentas, žymintis kolegijos jubiliejinius metus ir kviečiantis į 3-ąjį veiklos dešimtmetį.

Dėkojame visai kolegijos bendruomenei, susirinkusiems svečiams bei negalėjusiems atvykti, bet atsiuntusiems ypatingus sveikinimus šia išskirtine proga. Jūsų buvimas, palaikymas pripildė šią šventę jaukumu, sutelktumu ir tikėjimu, kad kolegijos ateitis – šviesi!

Marijampolės kolegijos informacija

Visas Marijampolės kolegijos 20 metų sukakties akimirkas galite rasti čia.

SVARBU: nuotraukas bus galima parsisiųsti tik vieną savaitę (7 dienas).


Skip to content