Sausio 13, 2022

Kaip ir kiekvienais metais, taip ir šiais, Marijampolės kolegijos bendruomenė 2022 m. sausio 13 dieną jungėsi prie pilietinės iniciatyvos „Atmintis gyva, nes liudija“, kuri vyksta visoje Lietuvoje, minint Laisvės gynėjų dieną. Šia akcija yra prisimenamas 1991 metų sausis, kai vienybės ir laisvės siekio vedini Lietuvos piliečiai pasiekė istorinę pergalę.
Visais laikais svarbu žmonėms susitelkti ir įprasminti žuvusiųjų atminimą, nepamiršti, kad pilietiškumas ir visuotinis pasiryžimas ginti savo šalį yra pamatinės tautos vertybės. Dėl to 8 val. Marijampolės studentų atstovybės (MKSA) nariai dešimčiai minučių uždegė aukštosios mokyklos languose atminimo žvakeles, o susirinkę kolegijos bendruomenės nariai įsisegė po šios dienos simbolį – Neužmirštuolę bei tylos minute pagerbė žuvusius už mūsų visų laisvę.
MKSA nariai įsitraukė ir į Marijampolės savivaldybės organizuojamus šios dienos minėjimo renginius. Studentai pagerbė iš Sūduvos krašto kilusį kovotoją už laisvę Rimantą Juknevičių dalyvaudami minėjime „Atminties valanda prie Rimanto Juknevičiaus kapo“ senosiose kapinėse. O Laisvės gynėjų atminimo vakare (17.30 val.) „Atminimo ugnį – dainomis uždekim“ J.Basanavičiaus a. MKSA nariai dalins renginio dalyviams sausio 13-sios simbolius – Neužmirštuoles.
Kiekvienais metais Marijampolės kolegijos bendruomenė, jusdama dėkingumą už iškovotą laisvę, jungiasi prie įvairių Laisvės gynėjų dienos minėjimo iniciatyvų. Tokiu būdu pagerbdama jų atminimą bei savo pavyzdžiu skatindama jaunąją kartą branginti Lietuvą ir jos istoriją.

Marijampolės kolegijos informacija