Sausio 19, 2022

Socialinę stipendiją (253,5 € per mėnesį) gali gauti studentai, prašymų skirti socialinę stipendiją pavasario semestro priėmimo metu atitinkantys bent vieną iš šių kriterijų (https://vsf.lrv.lt/lt/studentams/soc-stipendijos):

  1. yra vieni iš bendrai gyvenančių asmenų arba vieni gyvenantys asmenys, turintys teisę gauti arba gaunantys socialinę pašalpą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą;
  2. turi teisės aktų nustatyta tvarka nustatytą 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį;
  3. yra ne vyresni kaip 25 metų ir jiems iki pilnametystės įstatymų nustatyta tvarka buvo nustatyta globa (rūpyba) arba jų tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų) yra mirę.

Studentai, norėdami gauti socialinę stipendiją 2022 m. pavasario semestrą pavasario semestrą, nuo 2022 m. sausio 20 d. iki vasario 20 d. (įskaitytinai) turi per Fondo interneto tinklalapį [http://vsf.lrv.lt/lt/] prisijungti prie Stipendijų ir finansinės paramos studentams informacinės sistemos ir elektroniniu būdu užpildyti nustatytos formos prašymą (Socialinė stipendija SS 2022 m. pavasario semestras). Tik šiuo būdu užpildęs prašymą studentas gali pretenduoti į socialinę stipendiją.  

Primename, kad socialinė stipendija studentams yra skiriama vienam studijų semestrui ir mokama kiekvieną mėnesį iki to semestro pabaigos, įskaitant to semestro sesiją ir atostogų laikotarpį, bet  ne  ilgiau kaip  iki  studijų pabaigos.

Papildoma informacija teikiama tel. 8-612 88 087, el. paštu: studijos@mkolegija.lt

Skip to content