Gegužės 05, 2022

Marijampolės kolegijoje vyko teoriniai-praktiniai mokymai tema: „Namų / įstaigos tinklo kibernetinė sauga“. Informacinių technologijų ir elektroninių studijų centro vadovas Artūras Lazauskas kartu su Kolegijos direktoriaus pavaduotoju infrastruktūrai ir projektinei veiklai Mariumi Žitkumi Verslo anglų kalbos ir komunikacijos bei Informacinių sistemų technologijų ir kibernetinės saugos studijų programų studentams pristatė kibernetinės saugos temą susietą su vietinio interneto tinklais (LAN). Praktinių užsiėmimų metu studentai turėjo galimybę praktiškai pritaikyti įgytas teorines žinias ir konfigūruoti komutatorius vadovaujantis kibernetinės saugos kriterijais.

Marijampolės kolegijos informacija

Skip to content