Gegužės 11, 2022

Gegužės 10 d. įvyko Marijampolės kolegijos studentų atstovybės (MKSA) eilinė-rinkiminė konferencija. Jos metu patvirtinta MKSA metinė ir finansinė veiklos ataskaitos už 2021 metus ir 2022 metų I-ąjį semestrą, išrinkta nauja MKSA prezidentė ir tarybos nariai.
Vykdant slaptą balsavimą, studijų grupių seniūnų ir kitų konferencijos dalyvių sprendimu naująja studentų atstovybės prezidente tapo Socialinio darbo studijų programos I-ojo kurso studentė Vilija Botyrienė. Naujaisiais MKSA Tarybos nariais tapo tos pačios studijų programos studentės Eglė Malinauskaitė, Irma Naujokaitienė, Valda Stikliūtė, Verslo anglų kalbos ir komunikacijos studijų programos studentė Ieva Insodaitė bei Informacinių sistemų technologijų ir kibernetinės saugos studentas Evaldas Šalaševičius.
Dėkojame studijų grupių seniūnams už aktyvų dalyvavimą konferencijoje. Sveikiname naująją MKSA prezidentę bei tarybos narius ir linkime ryžto, daug naujų idėjų bei kūrybiškumo jas įgyvendinant, solidarumo ir nuovokumo visose situacijose.

Marijampolės kolegijos informacija

Skip to content