Gegužės 18, 2022

2022 m. gegužės 17 d. Marijampolės kolegijoje įvyko respublikinė mokslinė-praktinė studentų konferencija „Studentų taikomieji tyrimai“. Į konferenciją atvyko studentai iš įvairių Lietuvos miestų, o tiems, kurie negalėjo atvykti, buvo sudaryta galimybė prisijungti ir pristatyti savo pranešimus nuotoliniu būdu.
Pirmiausia sveikinimo žodį konferencijos dalyviams tarė Marijampolės kolegijos direktorė Alė Murauskienė, kuri dėkojo susirinkusiems dėstytojams bei studentams. Direktorė teigė, kad respublikinėje konferencijoje skaitomi 47 pranešimai gvildena plataus spektro problemas teisės, komunikacijos, socialinio darbo, vadybos, verslo, pedagogikos srityse. A. Murauskienė džiaugėsi, kad „studentai dalyvaudami konferencijoje formuoja aukštesnio lygio kompetencijas“.
Marijampolės kolegijos studentų atstovybės prezidentė Vaida Vosyliūtė savo sveikinimo kalboje teigė, kad studentai gali prasmingai leisti laiką ruošdamiesi ir dalyvaudami konferencijoje, todėl džiaugiasi ilgamete tradicija.
Po sveikinimo kalbų prasidėjo plenarinis posėdis, kurio metu buvo skaitomi 6 pranešimai. Po trumpos pertraukos, visi konferencijos dalyviai pasiskirstė į 6 darbo grupes, kurios buvo suskirstytos pagal tematikas: Komunikavimo anglų kalba įtaka šiuolaikiniam verslui; Teisės vaidmuo valstybės plėtotėje; Verslas ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos; Vaikystės pedagogo ir pedagogikos kaitos dimensijos; Socialinio darbo iššūkiai ir perspektyvos; Apskaitos ir verslo valdymas globalių pokyčių aplinkoje. Tokiu būdu sudaryta galimybė kiekvienam pasirinkti aktualią temą ir dalintis mintimis su bendraminčiais tiek lietuvių, tiek anglų kalbomis.
Džiaugiamės galėdami savo ir visos Lietuvos studentams suteikti galimybę pirminius mokslinių tyrimų gebėjimus ugdytis kolegijoje organizuojamose studentų konferencijose, skatinti rengti mokslinius darbus, lavinti analitinį mąstymą, įgusti taikyti metodologinius nurodymus bei stiprinti savo turimas kompetencijas pasirinktoje studijų kryptyje.

Marijampolės kolegijos informacija

Skip to content