Gegužės 30, 2022

SKELBIMAS: DĖL VIEŠO KONKURSO EITI MARIJAMPOLĖS KOLEGIJOS MARIJAMPOLĖS REGIONINIO GAMTOS MOKSLŲ, TECHNOLOGIJŲ, INŽINERIJOS, MATEMATIKOS TYRIMŲ ATVIROS PRIEIGOS CENTRO VADOVO PAREIGAS

Marijampolės kolegija (buveinės adresas P. Armino g. 92-4, Marijampolė, įstaigos kodas 211967140) (toliau – Kolegija) skelbia viešą konkursą (toliau – Konkursas) eiti Marijampolės kolegijos Marijampolės regioninio gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, matematikos tyrimų atviros prieigos centro (toliau – Marijampolės STEAM atviros prieigos centras) vadovo pareigas.
Pretendentui į Marijampolės STEAM atviros prieigos centras vadovo pareigas keliami šie reikalavimai:

 1. 1. aukštasis universitetinis išsilavinimas su magistro kvalifikaciniu laipsniu (magistro kvalifikacinis laipsnis vadybos kryptyje – privalumas);
  1. 2. ne mažesnė kaip 5 metų pedagoginio darbo patirtis;
  1. 3. praktinė patirtis švietimo administravimo srityje;
  1. 4. darbo patirtis su paaugliais ir jaunuoliais (privalumas);
  1. 5. gebėjimas savarankiškai rinktis darbo metodus, savarankiškai planuoti savo veiklą, naudotis šiuolaikinėmis informacijos paieškos, perdavimo ir darbo su informacija priemonėmis;
  1. 6. puikus mokėjimas dirbti Microsoft Office programomis;
  1. 7. turi tenkinti nepriekaištingos reputacijos kriterijus;
  1. 8. geras valstybinės lietuvių kalbos raštu bei žodžiu mokėjimas;
  1. 9. bent vienos Europos Sąjungos užsienio kalbos (pageidautina anglų) ne žemesniu kaip Bl /B2 lygiu mokėjimas;
  1. 10. gebėjimas sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, priimti sprendimus, bendrauti, bendradarbiauti, dirbti komandoje.

Kiti keliami reikalavimai ir kompetencijos nurodyti Viešojo konkurso eiti Marijampolės STEAM atviros prieigos centro vadovo pareigas organizavimo tvarkos apraše (toliau – Aprašas).
Asmenys, norintys dalyvauti Konkurse, nuo 2022 m. gegužės 30 d. iki 2022 m. birželio 13 d. 17.00 val. asmeniškai, registruotu paštu arba per pasiuntinių paslaugų teikėją adresu Kolegijos Personalo, teisės ir viešųjų pirkimų skyriui, P. Armino g. 92-4, LT-68125 Marijampolė, privalo pateikti dokumentus, nurodytus Apraše.

Darbo užmokestis – 1896 Eur (su mokesčiais).
Darbo sutarties rūšis – terminuota darbo sutartis (projekto „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“ įgyvendinimo laikotarpiui iki 2023 m. rugpjūčio 30 d.).
Dėl informacijos apie skelbiamą Konkursą prašome kreiptis darbo dienomis nuo 9. 00 val. iki 17.00 val. (penktadieniais iki 15.45 val.) tel. 8 616 03074.

Marijampolės kolegijos informacija

Skip to content