Sausio 30, 2023

Praeitos savaitės pabaigoje Marijampolės kolegijoje vyko išvažiuojamasis LieDM konsorciumo valdybos posėdis. Buvo aptarti aukštosioms mokykloms aktualūs klausimai susiję su LieDM veikla. Suderintos sekančių vizitų temos bei datos ir apsvarstyti kiti einamieji klausimai.
Po posėdžio aukštosios mokyklos svečiai susipažino su Marijampolės kolegijoje įkurtomis naujomis laboratorijomis ir STEAM centru.
Išvažiuojamasis posėdis buvo užbaigtas trumpa pažintimi su Marijampolės mieste esančiais Malonny projekto kūriniais.
Džiaugiamės, kad kolegijos Informacinių technologijų ir elektroninių studijų centro (ITC) vadovas Artūras Lazauskas yra valdybos narys. Tai padeda aukštajai mokyklai išlaikyti glaudžius santykius su atitinkamomis organizacijomis, siekiant užtikrinti geriausias studijų ir dėstymo sąlygas kolegijoje.

Marijampolės kolegijos informacija

Skip to content