Gegužės 03, 2023

2023 m. gegužės mėn. 30-31 d.

Konferencijos programa

Konferencijos tikslas – skatinti viešąją mokslinę diskusiją apie šalies ir tarptautines verslo, vadybos, sporto vadybos, turizmo, visuomenės sveikatinimo, darnaus verslo vystymo, švietimo vadybos ir studijų kokybės aktualijas ekonomikos, rinkodaros, logistikos, finansų ir teisės aspektais. 

Konferencijos dalyviai: mokslininkai – tyrėjai, dėstytojai, studentai, verslo atstovai ir socialiniai partneriai.

Konferencijos temos:

  • Verslo vadybos, apskaitos  ir rinkodaros inovacijos.
  • Skaitmeninių technologijų plėtra versle.
  • Turizmo, laisvalaikio  ir sporto vadybos aktualijos.
  • Logistikos vystymo inovacijos.
  • Teisinio reguliavimo tendencijos privačiame  ir viešajame sektoriuje.
  • Aukštojo mokslo vaidmuo socialinės ir ekonominės plėtros kontekste.

      Konferencijos vieta – Marijampolės kolegija, P. Armino g. 92-4, Marijampolė.

Konferencija vyks mišriuoju būdu  (nuotoliniam bendravimui –  Zoom, Teams platformos)

Dalyvavimas konferencijoje nemokamas.

Svarbios datos:

Iki  2023 m. gegužės 2 d. – Konferencijos dalyvių registracija.

Iki  2023 m. gegužės 2 d. –  Konferencijos tezių el. paštu: vtf@mkolegija.lt

Iki 2023 m. gegužės 19 d. – straipsnių pateikimas el. paštu: vtf@mkolegija.lt

2023 m. gegužės 30-31 d. d. 10 val. – Konferencija.

Konferencijos kalbos:  lietuvių, anglų, ukrainiečių.

Konferencijos tezių rinkinys (su ISBN kodu) bus išleistas pdf formatu ir patalpintas internetinėse svetainėse:

Reikalavimai tezėms

Konferencijos koordinatoriai: Vladas Beržanskis, Biruta Švagždienė

Išsamesnė informacija teikiama el. paštu: vladas.berzanskis@mkolegija.lt,

Organizacinis komitetas

Skip to content