Gegužės 22, 2023

Marijampolės kolegijoje keturių valstybių aukštųjų mokyklų lektoriai ir profesoriai (Turkija, Latvija, Lenkija), taip pat mokyklų pedagogai ir kitų įstaigų atstovai dalinosi patirtimis bei mokslinėmis įžvalgomis tarptautinėje mokslinėje-praktinėje konferencijoje „SOCIALINIO DARBO IR ĮTRAUKIOJO UGDYMO BENDRYSTĖ: NACIONALINĖS IR TARPTAUTINĖS PATIRTYS“. Tai vienintelė tokia konferencija aukštojoje mokykloje, kurioje pusė pranešimų buvo skaitoma anglų kalba, nes bene pusė pranešėjų – iš kitų šalių (Rumunija, Kipras, Kreta ir kitos šalys).
Konferencijos tikslas –  suburti mokslininkus ir praktikus bendrai diskusijai apie socialinio darbo ir įtraukiojo ugdymo bendrystę teikiant pagalbą SUP vaikui Lietuvoje ir užsienio šalyse. Konferencijos tematinės kryptys: švietimo ir socialinės gerovės politikos aktualijos, pagalbos organizavimas vaikams su specialiaisiais ugdymosi poreikiais, ugdymo, įgalinimo, įdarbinimo ir gyvenimo bendruomenėje sąsajos socialinės įtraukties kontekste, įtraukiojo ugdymo metodų įvairovė, socialinės įtraukties skatinimo priemonės pokyčių kontekste, pagalbos vaikams teikėjai – tėvai, pedagogai, bendraklasiai, visuomenė. Jos apima platų spektrą itin aktualių klausimų šiandieniniame Lietuvos ir pasaulio kontekste.
Plenarinio posėdžio metu buvo skaitomi 8 pranešimai. Po trumpos pertraukos, visi konferencijos dalyviai pasiskirstė į 3 darbo grupes, kurios buvo suskirstytos pagal tematikas: socialinio darbo veiklos bendrystė, įtraukiojo ugdymo pagalbos teikėjai, įtraukiojo ugdymo veiklos bendrystė.
Džiaugiamės surengę konferenciją, kurioje buvo galima pasisemti patirtimi grįstų tarptautinių pavyzdžių, iš diskusijų suformuoti idėjas, kurių pagalba visuomenėje būtų galima sukurti socialinio darbo ir įtraukiojo ugdymo sinergiją. Tikime, kad bendradarbiaudami ir išnaudodami savo geriausias kompetencijas, suprasdami kultūrinius aspektus, šių dviejų svarbių sričių: socialinio darbo ir pedagogikos, dalyviai, gali pasiekti reikiamą efektą.

Marijampolės kolegijos informacija

Skip to content