Birželio 13, 2023

Marijampolės kolegijos nariai rinkosi į bendruomenės susirinkimą, kurio metu buvo aptarti pagrindiniai ir šiuo metu aktualiausi klausimai.
Informacijos ir studijų šaltinių centro vadovė Laima Vaičiūnienė pristatė artėjančią 20-osios absolventų laidos Diplomų įteikimo šventę, jos eigą. Direktoriaus pavaduotoja akademinei ir mokslo taikomajai veiklai Ilona Mulerenkienė aptarė Marijampolės kolegijos veiklą valstybinių kolegijų veiklos analizės kontekste, atkreipė dėmesį į centralizuotą studentų priėmimo procesą. Taip pat mokslinių straipsnių įstatymo pasikeitimus, aukštosios mokyklos studijų krypčių išorinio vertinimo planą. Marijampolės kolegijos direktorė Alė Murauskienė išsamiai pristatė ir diskutavo su visa bendruomene apie kolegijos ir Mykolo Romerio universiteto konsolidaciją. Visi susirinkusieji palaikė šį pokytį bei neslėpė džiaugsmo dėl kolegijai ir visai bendruomenei artėjančius reikšmingus teigiamus konsolidacijos etapus.
Šie susirinkimai yra itin svarbūs ir reikalingi stiprinant kolegijos bendruomenės organizacinę kultūrą, puoselėjant jos darną bei bendrystę.
Dėkojame visiems atėjusiems už atvirumą svarbiems pokyčiams, kartu pasidžiaugusiems nuveiktais darbais, planuojamais naujais.

Marijampolės kolegijos informacija

Skip to content