Rugsėjo 06, 2023

Įvyko Marijampolės kolegijos vadovybės, studijų programų komitetų pirmininkų, studentų atstovybės, užklasinės veiklos vadovų pirmasis susitikimas su visų nuolatinių studijų programų pirmakursiais.
Susitikimo metu kolegijos direktorė Alė Murauskienė susirinkusiuosius pasveikino su nauja pradžia. Direktorės pavaduotoja akademinei ir mokslo taikomajai veiklai Ilona Mulerenkienė pristatė studijų procesą akcentuodama svarbias mokslo metų datas. Direktorės pavaduotojas infrastruktūrai ir projektinei veiklai Marius Žitkus aptarė bendrą tvarką bei apžvelgė aukštosios mokyklos infrastruktūrą. Edukologijos ir socialinio darbo fakulteto dekanas Kęstutis Traškevičius papasakojo apie studijų lankomumą, atsiskaitymus ir fakulteto tvarką bei atkreipė dėmesį į studijų programos grupės seniūno svarbą visų studijų metu. Studijų ir karjeros skyriaus vadovė Kristina Miškinienė pristatė skyriaus veiklą, studentų finansines galimybes: stipendijų ir premijų rūšis, įvairias galimas gauti išmokas. Taip pat informavo apie studentų rotaciją, kokiu principu ji veikia. Be viso to, užsiminė apie karjeros kompetencijų ugdymo galimybes, veiklas. Informacijos ir studijų šaltinių centro vadovė Laima Vaičiūnienė pristatė pilnai atnaujintą, modernią biblioteką ir turimus šaltinius, prieigas prie studijoms reikalingų duomenų bazių.
Projektinės veiklos ir tarptautinių studijų partnerystės skyriaus vadybininkas Darius Nemura apžvelgė tarptautines partnerystes ir galimybę studentams išvykti studijuoti bei atlikti praktiką kitose šalyse, su kuriomis bendradarbiauja Marijampolės kolegija. Taip pat atkreipė dėmesį iš užsienio į aukštąją mokyklą atvykstančių studentų bei dėstytojų svarbą. Kas atveria galimybę pasisemti tarptautinės patirties bei įgyti globalių žinių.
Marijampolės kolegijos Studentų atstovybės (MKSA) prezidentė Vilija Botyrienė bei kiti MKSA nariai pasidalino atstovybės vykdoma veikla, buvimo MKSA nariu nauda, pakvietė būti aktyviems ir papildyti atstovybės gretas. Užklasinės meninės veiklos vadovai ragino prisijungti prie jų organizuojamų būrelių ir tapti kolegijos bendruomenės nariais ne tik studijų procese, bet ir dalyvaujant užklasinėje veikloje.
Informacinių technologijų ir elektroninių studijų centro vadovas Artūras Lazauskas supažindino su visomis informacinių sistemų technologijomis, informaciniais paketais bei jų galimybėmis – kas užtikrina sklandų studijų procesą bei betarpišką komunikaciją tarp studentų, dėstytojų, administracijos.
Nedrąsiai pravėrę aukštosios mokyklos duris, naujieji studentai į pirmąsias paskaitas išėjo sužinoję svarbią informaciją. Per ją susipažino ne tik su būsimomis studijomis, bet ir su pačia kolegija iš arčiau. Taip pat įgavo daugiau ryžto bei pasitikėjimo savimi žengiant pirmuosius žingsnius link aukštojo mokslo išsilavinimo įgijimo.

Marijampolės kolegijos informacija

Skip to content