Rugsėjo 12, 2023

2023 m. rugsėjo 1 d. iki 2023 m. spalio 16 d. (įskaitytinai) prasideda prašymų teikimas per Stipendijų ir finansinės paramos studentams informacinę sistemą (toliau – IS ,,PARAMA“) tikslinei išmokai 2023 m. rudens semestrui pagrindinio priėmimo metu gauti.

Studentai, norėdami gauti tikslinę išmoką papildomo priėmimo metu privalo per Valstybinio studijų fondo interneto tinklalapį [http://vsf.lrv.lt/lt/] prisijungti prie IS „PARAMA” ir elektroniniu būdu užpildyti nustatytos formos prašymą (Tikslinė išmoka, 2023 m. rudens semestras). Tik šiuo būdu užpildęs prašymą studentas gali pretenduoti į tikslinę išmoką priėmimo metu.

Primename, kad tikslinė išmoka studentams yra skiriama vienam studijų semestrui ir mokama kiekvieną mėnesį iki to semestro pabaigos, įskaitant to semestro sesiją ir atostogų laikotarpį, bet ne ilgiau kaip iki studijų pabaigos.

Teisę gauti tikslinę išmoką turi studentai, turintys negalią ir atitinkantys šiuos reikalavimus:

1. Teisės aktų nustatyta tvarka turi 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį (DĖMESIO: studentai, turintys negalią, turintys teisę gauti tikslines išmokas, gali pretenduoti ir į socialinę stipendiją).

2. Aukštojoje mokykloje studijuoja pirmą kartą po negalios nustatymo.

3. Neturi akademinių skolų pagal studijuojamą studijų programą ir (arba) aukštosios mokyklos nustatyta tvarka skirtų nuobaudų.

Papildoma informacija teikiama tel. 8-612 88 087, el. paštu studijos@mkolegija.lt

Skip to content