Vasario 08, 2024

Konkurse Marijampolės kolegijos tarybos vardinei stipendijai gauti gali dalyvauti kolegijos studentai, labiausiai atitinkantys kolegijos misiją, aktyviai dalyvaujantys akademinėje, profesinėje, visuomeninėje, mokslo taikomojoje ar meninėje veikloje, kurie atitinka šiuos kriterijus:

1. Yra nuolatinių arba ištęstinių studijų antro, trečio ir ketvirto kurso studentai.

2. Paskutinio semestro svertinis pažangumo vidurkis 9,0 balai, o dviejų paskutinių semestrų svertinis pažangumo vidurkis ne mažesnis nei 8,5 balo.

3. Nuo studijų pradžios neturi akademijų įsiskolinimų ar drausminių nuobaudų.

Studentai, norintys dalyvauti konkurse Kolegijos tarybos vardinei stipendijai gauti nuo 2024 m. vasario mėn. 8 d. iki 2024 m. kovo mėn. 1 d. turi pateikti šiuos dokumentus:

1. Motyvuotą prašymą skirti stipendiją.

2. Studijų ir karjeros skyriaus patvirtintą pažymą apie dviejų paskutinių semestrų studijų rezultatus.

3. Studento studijų programą kuruojančios katedros ir/ar kolegijos Studentų atstovybės prezidento, ar kito kolegijos padalinio vadovo -atsiliepimą (-us) apie studento dalyvavimą kolegijos visuomeninėje veikloje, mokslinės veiklos rezultatus ar kitus akademinius laimėjimus.

Prašymas ir visi nurodyti dokumentai pateikiami kolegijos Dokumentų valdymo tarnybai (100 kab.) iki nurodytų datų.

Nepateikus nurodytų dokumentų prašymai nebus svarstomi.

Skip to content