Balandžio 17, 2024

Pranešame, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2024 m. vasario 21 d. nutarimu Nr. 138 „Dėl pritarimo viešosios įstaigos Marijampolės kolegijos reorganizavimui prijungimo prie viešosios įstaigos Mykolo Romerio universiteto būdu“ (toliau – Nutarimas) pritarta viešosios įstaigos Marijampolės kolegijos reorganizavimui jungimo būdu prijungiant ją prie viešosios įstaigos Mykolo Romerio universiteto.

Reorganizavimo tikslas – siekiant išsaugoti aukštojo mokslo studijas Marijampolės regione, sudaryti palankesnes sąlygas studijų ir mokslo taikomosios veiklos kokybei ir jų atitikčiai miesto ir regiono visuomenės ir darbo rinkos poreikiams gerinti, reorganizuoti Marijampolės kolegiją jungimo būdu prijungiant ją prie Mykolo Romerio universiteto ir įsteigiant Mykolo Romerio universiteto padalinį Marijampolėje.

Reorganizavimo būdas – Marijampolės kolegija reorganizuojama jungimo būdu prijungiant ją prie Mykolo Romerio universiteto.

Reorganizuojama įstaiga – Marijampolės kolegija, viešoji įstaiga, juridinio asmens kodas – 211967140, buveinės adresas – Marijampolė, P. Armino g. 92-4, duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre.

Reorganizavime dalyvaujanti įstaiga – Mykolo Romerio universitetas, viešoji įstaiga, juridinio asmens kodas – 111951726, buveinės adresas – Vilnius, Ateities g. 20, duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre.

Pasibaigiantis juridinis asmuo – Marijampolės kolegija, kuri pasibaigs nuo jos išregistravimo iš Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro.

Po reorganizavimo veiksianti įstaiga – Mykolo Romerio universitetas.

Marijampolės kolegijos reorganizavimas formalizuojamas nuo 2024 m. spalio 1 d. Marijampolėje įsteigiant naują filialo teisėmis veikiantį Mykolo Romerio universiteto fakultetą – Sūduvos akademiją.

Po reorganizavimo veiksiančio Mykolo Romerio universiteto savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija.

2024 m. balandžio 15 d. Marijampolės kolegijos Tarybos nutarimu Nr. KT-4 patvirtintos viešosios įstaigos Marijampolės kolegijos reorganizavimo jungimo būdu prijungiant prie viešosios įstaigos Mykolo Romerio universiteto sąlygas (toliau – Reorganizavimo sąlygos). Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.99 straipsnio 2 dalimi ir 2.101 straipsnio 1 dalimi viešai skelbiame Reorganizavimo sąlygas (sąlygas galite rasti čia).

Marijampolės kolegijos praėjusių trejų finansinių metų metinių finansinių ataskaitų rinkinius galite rasti čia: https://marko.lt/dokumentai/.

Skip to content