Liepos 01, 2024

2024 m. liepos 1 d. iki 2024 m. liepos 16 d. (įskaitytinai) prasideda prašymų teikimas per Stipendijų ir finansinės paramos studentams informacinę sistemą (toliau – IS ,,PARAMA“) tikslinei išmokai 2024 m. pavasario semestrui papildomo liepos mėn. priėmimo metu gauti.

Studentai, norėdami gauti tikslinę išmoką papildomo priėmimo metu privalo per Valstybinio studijų fondo interneto tinklalapį [http://vsf.lrv.lt/lt/] prisijungti prie IS „PARAMA” ir   elektroniniu   būdu užpildyti nustatytos formos prašymą (Tikslinė išmoka, 2024 m. pavasario semestras_liepa). Tik šiuo būdu užpildęs prašymą studentas gali pretenduoti į tikslinę išmoką priėmimo metu.

Primename,  kad  tikslinė išmoka studentams yra   skiriama   vienam   studijų   semestrui   ir  mokama   kiekvieną   mėnesį   iki  to  semestro pabaigos, įskaitant   to  semestro   sesiją  ir  atostogų  laikotarpį, bet  ne  ilgiau  kaip  iki  studijų  pabaigos.

Teisę gauti tikslinę išmoką turi studentai, turintys negalią ir atitinkantys šiuos reikalavimus:

  1. Teisės aktų nustatyta tvarka turi 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį (DĖMESIO: studentai, turintys negalią, turintys teisę gauti tikslines išmokas, gali pretenduoti ir į socialinę stipendiją).
  2. Aukštojoje mokykloje studijuoja pirmą kartą po negalios nustatymo.
  3. Neturi akademinių skolų pagal studijuojamą studijų programą ir (arba) aukštosios mokyklos nustatyta tvarka skirtų nuobaudų.

Papildoma informacija teikiama tel. 8-612 88 087, el. paštu studijos@mkolegija.lt

Skip to content