Apeliacinė komisija priima studentų apeliacijas dėl studijuojamo dalyko tarpinio, galutinio vertinimo organizavimo tvarkos ir/ar vertinimo; baigiamojo vertinimo organizavimo tvarkos pažeidimo; dėl studijų rezultatų įskaitymo. Dėl baigiamųjų egzaminų (baigiamųjų darbų gynimo) įvertinimo apeliacijos nenagrinėjamos. Apeliacinė komisija sprendžia, ar apeliacijoje išdėstytas prašymas yra pakankamai motyvuotas ir pradeda apeliacijos nagrinėjimą iš esmės pagal šiame Reglamente nustatytą tvarką. Nemotyvuoti prašymai apeliacine tvarka nenagrinėjami.

Kreipimosi į apeliacinę komisiją tvarka:
  • Prašymai turi būti motyvuoti ir pateikti ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo studijuojamo dalyko tarpinio, galutinio vertinimo organizavimo tvarkos pažeidimo ir/ar vertinimo paskelbimo datos ar baigiamojo vertinimo organizavimo tvarkos pažeidimo datos ar apeliantui nesutikus su studijų rezultatų įskaitymu.
  • Apeliacijos registruojamos direkcijoje ir perduodamos Apeliacinės komisijos pirmininkui.
  • Iki Apeliacinės komisijos posėdžio studentas turi teisę peržiūrėti savo įvertintą darbą.

Apeliacinės komisijos nuostatai

Apeliacinės komisijos sudėtis

Virginija Giliuvienė – Verslo ir ekonomikos katedros lektorė,

Rima Klasevičienė – PMSD katedros lektorė,

Kristina Miškinienė – Studijų ir karjeros skyriaus vadovė,

 Inesa Barzdaitytė – VAK20NS studijų grupės studentė,

Rugilė Skamaročiūtė – VP19NS studijų grupės studentė.