MARKO MOKSLEIVIŲ AKADEMIJA – tai užsiėmimų ciklas jauniems žmonėms, norintiems pasikartoti, pagilinti konkrečių dalykų (lietuvių k. ir literatūros, istorijos, matematikos) žinias.

Marko moksleivių akademija siūlo rinktis šiuos modulius:

  1. Lietuvių k. ir literatūros (IV gimnazijos klasių moksleiviams)
  2. Matematikos (IV gimnazijos klasių moksleiviams)
  3. Istorijos (IV gimnazijos klasių moksleiviams)

Moksleiviai susipažins bei tiesiogiai bendraus su Marijampolės kolegijos dėstytojais, geriau pasirengs lietuvių k., istorijos, matematikos valstybiniams brandos egzaminams.

Kviečiame ir Tave tapti Marko moksleivių akademijos nariu! Aktyviausi akademijos nariai, dalyvavę ne mažiau kaip 80 % užsiėmimų, gaus pažymėjimus, liudijančius, jog jie yra išklausę Marko moksleivių akademijos modulį, o tai suteikia papildomą 1 balą prie minimalaus konkursinio balo stojantiems į Marijampolės kolegiją valstybės nefinansuojamą vietą.

Kontaktai

Mob. tel. +370 612 88087

El. p. markoakademija@mkolegija.lt

Marijampolės kolegija, P. Armino g. 92-4, Marijampolė