Kas mes esame

Marijampolės kolegija – aukštoji mokykla, įsteigta 2001 metais, vykdanti į praktinę veiklą orientuotas studijas. Sėkmingai teikiame aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą, bet ir sudarome sąlygas studentams ugdytis kūrybiškumą, saviraišką, siekti asmenybės tobulumo.

Marijampoles kolegija_marko.lt

Per trejus (kai kurių specialybių ketverius) metus mūsų absolventai įgyja kvalifikacinį profesinio bakalauro laipsnį ir kvalifikaciją patvirtinantį profesinio bakalauro diplomą. Mūsų studijų programose daugiausia laiko skiriama tam, kad studentai įgytų kompetencijų, būtinų konkrečioje praktinėje veikloje. Įgiję specialybę mūsų kolegijoje tikrai mokėsite dirbti pasirinktą darbą, greitai pritapsite susirastoje darbovietėje.