Erasmus+ dėstytojų mobilumo informacija bei reikalingi dokumentai

KA131 darbuotojų mobilumo pragyvenimo išlaidų dydžiai

Šalių grupėsPragyvenimo išlaidų dydžiai 2021 m. projektuose Suma dienai, EUR
1 grupė: Danija, Suomija, Islandija, Airija, Liuksemburgas, Švedija, Jungtinė Karalystė, Lichtenšteinas, Norvegija Šalys partnerės (14 regionas: Farerų salos, Šveicarija, Jungtinė Karalystė)160  
2 grupė: Austrija, Belgija, Vokietija, Prancūzija, Italija, Graikija, Ispanija, Kipras, Nyderlandai, Malta, Portugalija Šalys partnerės (5 regionas: Andora, Monakas, San Marinas, Vatikanas)140
3 grupė: Bulgarija, Kroatija, Čekija, Estija, Latvija,  Vengrija, Lenkija, Rumunija, Serbija, Slovakija, Slovėnija, Makedonija, Turkija120  
Šalys partnerės 1-4, 6-13 regionai180
Šie dydžiai bus taikomi 2021 m. kvietimo projektuose

Erasmus+ dėstytojų mobilumo informacija

Prieš išvykstant

Prieš išvykimą Marijampolės kolegija ir priimanti įstaiga arba įmonė turi oficialiai susitarti dėl mobilumo programos:

vykstant dėstyti – Marijampolės kolegija ir priimanti institucijos patvirtina dėstymo programą, kurioje turi būti nurodyta iš anksto suderinta paskaitų, kurias skaitys dėstytojas, programa, rengiami susitikimai su kitais dėstytojais ir pan.;

vykstant į mokymus – Marijampolės kolegija ir priimanti institucijos patvirtina mokymų programą, kurioje turi būti nurodyti vizito tikslai ir užduotys, numatomi planuojamos veiklos rezultatai ir mokymosi laikotarpio programa.

Darbuotojas su Marijampolės pasirašo dotacijos sutartį, kurioje numatomas vizito laikotarpis, skiriamos dotacijos dydis ir numatyti atsiskaitymai.

Po vizito

Vizito laikotarpiui užsienyje pasibaigus, priimanti institucija turi pateikti darbuotojui ir Marijampolės kolegijai pažymą, patvirtinančią vizito laikotarpį (trukmę) bei sutartos programos įvykdymą.

Darbuotojai privalo užpildyti ir pateikti baigiamąją elektroninę ataskaitą mobilumui pasibaigus.

 

Erasmus užsienio partnerės institucijos