Erasmus+ dėstytojų mobilumo informacija bei reikalingi dokumentai

KA131 darbuotojų mobilumo pragyvenimo išlaidų dydžiai

Šie dydžiai bus taikomi 2022 m. kvietimo projektuose
Turime malonumą pakviesti dalyvauti IX tarptautinėje konferencijoje „INDUSTRY 4.0”, kuri vyks 2024 m. birželio 26-29 d. Varnoje, Frédéric Joliot-Curie Tarptauinėje mokslininkų rūmuose. Galutinis registravimo terminas – 31.03.2024
Papildoma informacija bei anketa.
2024 m. balandžio 12-17 d. Ploješčio Naftos ir dujų universitetas (Rumunija) organizuoja 5-ąją Erasmus savaitę Ploješčio Naftos ir dujų universiteto miestelyje, Rumunijoje.
Šis renginys taps visų dalyvaujančių institucijų partnerystės ir ryšių užmezgimo platforma, suteiks galimybę atverti bendradarbiavimo kanalus, paskatinti dialogą ir keitimąsi gerąja patirtimi. Laukiame jūsų vaisingų ir skatinančių diskusijų bei pranešimų bet kuria iš šių temų:
Lygybė ir įtrauktis aukštajame moksle.
Skaitmeninė transformacija aukštajame moksle: Tendencijos ir geroji patirtis.
Studentų ir darbuotojų mobilumas: Iššūkiai ir galimybės, įskaitant virtualius mainus.
Inovacijos ir įsidarbinimo galimybės.
Profesinio švietimo ir mokymo skatinimas.
Renginyje dalyvaus dalyviai iš nacionalinių, regioninių ir tarptautinių aukštojo mokslo institucijų ir organizacijų, tarptautinių finansavimo agentūrų, kultūros konsulatų ir kitų susijusių suinteresuotųjų šalių.
Už dalyvavimą šiame renginyje mokestis neimamas.
Kiekvienas dalyvis pats padengs savo kelionės išlaidas.
Apgyvendinimo išlaidas padengs Ploješčio PGU.
Kviečiame siųsti šią žinutę kitoms suinteresuotoms šalims.
Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis į Tarptautinio biuro vadovą Casen Panaitescu adresu cpanaitescu@upg-ploiesti.ro.

Kviečiame darbuotojus dalyvauti mokymuose „3rd International Staff Week”

Mokymai vyks spalio 31 – lapkričio 4 dienomis, Trabzon mieste, Turkijoje. Programa ir visa informacija: 3rd INTERNATIONAL STAFF WEEK

Gerbiami kolegos!

Latvijos verslo administravimo kolegija maloniai kviečia Jus ir Jūsų kolegas į tarptautinę personalo mokymų savaitę 2023 m. balandžio 17-21 d. „NUOTOLINIS MOKYMAS – ATEITIES KOMPETENCIJOS UŽTIKRINIMAS ŠIANDIEN” Daugiau Informacijos

IPG is organizing the I International Staff Week, to be held between 25th-29th September 2023, in Guarda. This event will be targeted to non-academic and administrative staff with preference to colleagues coming from partner institutions. The participation is free of charge and candidates can apply for Erasmus+ STT funding at their home institution. Activities will be held mainly in English, so participants should have a minimum B1 level of English. You can find attached the announcement and for registration form please use this link Deadline for the registration is between 20th and 30th June 2023.
The results of the participants’ selection will be sent to each one on the 5th July.

*Virtual component duration period will be announced later. 
For any question regarding the International Staff Week,  please contact gmc@ipg.pt

Erasmus+ dėstytojų mobilumo informacija

Prieš išvykstant

Prieš išvykimą Marijampolės kolegija ir priimanti įstaiga arba įmonė turi oficialiai susitarti dėl mobilumo programos:

Vykstant dėstyti – Marijampolės kolegija ir priimanti institucijos patvirtina dėstymo programą, kurioje turi būti nurodyta iš anksto suderinta paskaitų, kurias skaitys dėstytojas, programa, rengiami susitikimai su kitais dėstytojais ir pan.;

Vykstant į mokymus – Marijampolės kolegija ir priimanti institucijos patvirtina mokymų programą, kurioje turi būti nurodyti vizito tikslai ir užduotys, numatomi planuojamos veiklos rezultatai ir mokymosi laikotarpio programa.

Darbuotojas su Marijampolės kolegija pasirašo dotacijos sutartį, kurioje numatomas vizito laikotarpis, skiriamos dotacijos dydis ir numatyti atsiskaitymai.

Po vizito

Vizito laikotarpiui užsienyje pasibaigus, priimanti institucija turi pateikti darbuotojui ir Marijampolės kolegijai pažymą, patvirtinančią vizito laikotarpį (trukmę) bei sutartos programos įvykdymą.

Darbuotojai privalo užpildyti ir pateikti baigiamąją elektroninę ataskaitą mobilumui pasibaigus

 

Dėstymo vizitai

 

Erasmus dėstymo vizitas – tai laikotarpis, kurį akademinio personalo atstovai gali praleisti Erasmus programoje dalyvaujančioje aukštojo mokslo institucijoje. Tokio vizito metu dėstytojas užsienio aukštojo mokslo institucijoje dėsto paskaitas pagal iš anksto suderintą dėstymo programą, taip pat gali tobulinti dėstomų dalykų kokybę, kartu su partnerinėmis institucijomis aptarti ir inicijuoti/plėtoti akademinį bendradarbiavimą.

 

Vykti į dėstymo vizitus gali Marijampolės kolegijos akademinis personalas. To paties dėstytojo dėstymo vizitų skaičius einamaisiais mokslo metais nėra ribojamas.

 

 Erasmus dėstymo vizito trukmė ir finansavimo sąlygos

 

Dėstymo vizito trukmė – nuo 2 dienų iki 2 mėnesių, tačiau atsižvelgiant į Marijampolės kolegijos skiriamą finansavimą, rekomenduojama vizito trukmė – iki 1 savaitės. Ilgesnės nei 1 savaitė trukmės vizitai finansuojami tik esant sutaupytų lėšų.

 

Minimali dėstymo apimtis – 8 valandos per vieną dėstymo vizito savaitę (arba trumpesnį mobilumo laikotarpį).

 

Erasmus lėšomis dengiamos:

 1. Pragyvenimo išlaidos (nakvynė ir dienpinigiai), priklausančios nuo šalies, kurioje planuojamas dėstymo vizitas:

 

Šalių grupė Programos šalys Pragyvenimo dienos norma 
1 grupė Airija, Danija, Islandija, Jungtinė Karalystė, Lichtenšteinas, Liuksemburgas, Norvegija, Suomija, Švedija 180 Eur
2 grupė Austrija, Belgija, Graikija, Italija, Ispanija, Kipras, Malta, Nyderlandai, Prancūzija, Portugalija, Vokietija   160 Eur
3 grupė. Bulgarija, Čekija, Estija, Kroatija, Latvija, Lenkija, Šiaurės Makedonija, Rumunija, Slovakija, Slovėnija, Turkija, Vengrija

  

140 Eur
 1.  Kelionės išlaidos, kurių dydis nustatomas pagal atstumą nuo Marijampolės iki vizito vietos, remiantis Europos komisijos atstumų skaičiuokle:

 

Darbuotojų kelionei nustatytos normos: 

Kelionės atstumas Suma

Nuo 10 iki 99 km 20 EUR vienam dalyviui

Nuo 100 iki 499 km: 180 EUR vienam dalyviui

Nuo 500 iki 1999 km: 275 EUR vienam dalyviui

Nuo 2000 iki 2999 km: 360 EUR vienam dalyviui

Nuo 3000 iki 3999 km: 530 EUR vienam dalyviui

Nuo 4000 iki 7999 km: 820 EUR vienam dalyviui

8000 km arba daugiau: 1500 EUR vienam dalyviui

 

Kelionės išlaidos skaičiuojamos ne daugiau negu 2 dienom, pagal atstumo skaičiuoklę ir nustatytas normas atitinkamam atstumui. „Kelionės atstumas“ reiškia atstumą nuo kilmės vietos iki veiklos vykdymo vietos, tuo tarpu „suma“ apima lėšas už kelionę į ir iš veiklos vykdymo vietos.

 

Atranka ir kriterijai

 

Kam teikiama pirmenybė?

 

Marijampolės kolegijoje vykdomos individualios akademinio personalo atrankos dėstymo vizitams, remiantis dėstytojų pateiktais prašymais. Sprendimus dėl dotacijos skyrimo priima Marijampolės kolegijos direktorius.

 

Vykdant atranką pirmenybė teikiama dėstytojams, kurie:

 

 • Erasmus+ programoje dalyvauja pirmą kartą,
 • einamaisiais mokslo metais dėstymo vizitui vyksta pirmą kartą,
 • vizito metu sustiprins ir išplės Marijampolės kolegijos ryšius ir/arba aptars būsimus bendradarbiavimo projektus,
 • moka užsienio kalbą.

 

Kaip susirasti priimančią aukštojo mokslo instituciją?

 

Erasmus dėstymo vizitui galima vykti į aukštojo mokslo instituciją, su kuria Marijampolės kolegija yra sudariusi sutartį dėl Erasmus personalo mainų. Su priimančiais padaliniais užsienio aukštojo mokslo institucijoje dėstytojas dėstymo programą ir kitas vizito detales derina savarankiškai.

 • Mokymosi vizitai

 

Erasmus mokymosi vizitas – laikotarpis, kurį darbuotojas praleidžia užsienio įmonėje/organizacijoje ar aukštojo mokslo institucijoje, siekiant:

 

 • parengti naują mokomąją medžiagą studentams;
 • sustiprinti ir išplėsti bendradarbiavimo ryšius bei aptarti būsimo bendradarbiavimo galimybes;
 • tobulinti profesinius įgūdžius.
 • Veikla gali būti įvairi: seminarai, praktinis stebėjimas ir pan., išskyrus dalyvavimą konferencijose. Mokymosi vizitas vyksta pagal iš anksto suderintą ir siunčiančiosios bei priimančiosios institucijos patvirtintą mokymosi programą.

 

Vykti į mokymosi vizitus gali Marijampolės kolegijos personalas. To paties darbuotojo mokymosi vizitų skaičius einamaisiais mokslo metais nėra ribojamas.

 

Erasmus dėstymo vizito trukmė ir finansavimo sąlygos

 

Erasmus lėšomis dengiamos:

 

 1. Pragyvenimo išlaidos (nakvynė ir dienpinigiai), priklausančios nuo šalies, kurioje planuojamas dėstymo vizitas:

 

Šalių grupė Programos šalys Pragyvenimo dienos norma 
1 grupė Airija, Danija, Islandija, Jungtinė Karalystė, Lichtenšteinas, Liuksemburgas, Norvegija, Suomija, Švedija 180 Eur
2 grupė Austrija, Belgija, Graikija, Italija, Ispanija, Kipras, Malta, Nyderlandai, Prancūzija, Portugalija, Vokietija   160 Eur
3 grupė. Bulgarija, Čekija, Estija, Kroatija, Latvija, Lenkija, Šiaurės Makedonija, Rumunija, Slovakija, Slovėnija, Turkija, Vengrija

  

140 Eur

 Kelionės išlaidos, kurių dydis nustatomas pagal atstumą nuo Marijampolės iki vizito vietos, remiantis Europos komisijos atstumų skaičiuokle:

 

Darbuotojų kelionei nustatytos normos: 

Kelionės atstumas Suma

Nuo 10 iki 99 km 20 EUR vienam dalyviui

Nuo 100 iki 499 km: 180 EUR vienam dalyviui

Nuo 500 iki 1999 km: 275 EUR vienam dalyviui

Nuo 2000 iki 2999 km: 360 EUR vienam dalyviui

Nuo 3000 iki 3999 km: 530 EUR vienam dalyviui

Nuo 4000 iki 7999 km: 820 EUR vienam dalyviui

8000 km arba daugiau: 1500 EUR vienam dalyviui

 

Kelionės išlaidos skaičiuojamos ne daugiau negu 2 dienom, pagal atstumo skaičiuoklę ir nustatytas normas atitinkamam atstumui. „Kelionės atstumas“ reiškia atstumą nuo kilmės vietos iki veiklos vykdymo vietos, tuo tarpu „suma“ apima lėšas už kelionę į ir iš veiklos vykdymo vietos.

 

Kaip susirasti priimančią instituciją?

 

Tinkama mokymosi vizitui priimančiąja institucija gali būti bet kuri įmonė ar organizacija, įsteigta Erasmus+ programoje pilnomis teisėmis dalyvaujančioje šalyje, nepriklausomai nuo jos dydžio, teisinio statuso ar veiklos sferos. Jeigu vykstama į mokslo ir studijų institucijas, turinčias išplėstinę Erasmus universiteto chartiją, su jomis Marijampolės kolegija turi būti pasirašiusi tarpinstitucinę sutartį mainams pagal Erasmus+ programą. 

Su priimančiomis organizacijomis darbuotojas mokymosi programą ir kitas vizito detales derina savarankiškai.

Erasmus užsienio partnerės institucijos