Erasmus+ studentų mobilumo informacija ir reikalingi dokumentai

Studentų stipendijų dydžiai KA131 mobilumui

Šalių grupėsStudijų mobilumui, EUR/ mėn.Praktikų mobilumui, EUR/ mėn.
1 grupė: Danija, Suomija, Islandija, Airija, Liuksemburgas, Švedija, Jungtinė Karalystė, Lichtenšteinas, Norvegija Šalys partnerės (14 regionas: Farerų salos, Šveicarija, Jungtinė Karalystė)520  670
2 grupė: Austrija, Belgija, Vokietija, Prancūzija, Italija, Graikija, Ispanija, Kipras, Nyderlandai, Malta, Portugalija Šalys partnerės (5 regionas: Andora, Monakas, San Marinas, Vatikanas)520670
3 grupė: Bulgarija, Kroatija, Čekija, Estija, Latvija,  Vengrija, Lenkija, Rumunija, Serbija, Slovakija, Slovėnija, Makedonija, Turkija450  600
Šalys partnerės 1-4, 6-13 regionai700700  
Šie dydžiai bus taikomi 2021 m. kvietimo projektuose

Erasmus+ studentų mobilumo informacija

Prieš išvykstant

Prieš išvykimą Marijampolės kolegija ir priimanti įstaiga arba įmonė turi oficialiai susitarti dėl mobilumo programos:

  • vykstant studijuoti – studijų sutartis (angl. Learning Agreement for Studies), kurioje nurodyta privaloma studijų programa, kurią patvirtina studentas, jį siunčianti ir priimanti institucijos;
  • Vykstant atlikti praktikos – praktikos sutartis (angl. Learning Agreement for Traineeship), kurioje nurodyta privaloma praktikos programa, kurią patvirtina studentas, jį siunčianti institucija ir priimanti įmonė.

Šiose sutartyse apibrėžiami tiksliniai mokymosi užsienyje laikotarpio mokymosi rezultatai ir pateikiamos oficialaus pripažinimo nuostatos, taip pat nurodoma studijų laikotarpio ir (arba) praktikos vieta. Taip pat siunčianti institucija ir studentas turėtų sutarti dėl kalbos mokėjimo lygio (pagrindinės dėstymo (mokymo) ar darbo vietos kalbos), kurį studentas turi būti pasiekęs iki studijų (praktikos) laikotarpio pradžios. Jeigu reikia, siunčianti institucija ir studentas sutaria dėl tinkamiausios kalbinės paramos, kuri turi būti suteikta, kad studentas galėtų pasiekti sutartą lygį.

Studentas su jį siunčiančia institucija pasirašo finansinę sutartį, kurioje numatomas studijų/praktikos laikotarpis, skiriamos stipendijos dydis ir numatyti atsiskaitymai.

Studentas prieš išvykstant turi susipažinti su „Erasmus+“ studento chartija, kurioje išdėstomos studento teisės ir pareigos, susijusios su jo studijų ar praktikos užsienyje laikotarpiu, ir paaiškinami įvairūs veiksmai, kurie turi būti atlikti prieš prasidedant mobilumo laikotarpiui, jo metu ir jam pasibaigus.

Kalbos testai ir kalbinė parama

Visi atrinkti savi studentai (išskyrus tuos, kuriems studijų ar praktikos užsienyje kalba yra gimtoji) prieš pasirašydami studijų/praktikos sutartį privalo atlikti internetinį testą, kuriuo bus įvertintos jų pagrindinės kalbos, kuria jie studijuos ar atliks praktiką užsienyje, žinios.

Taip Marijampolės kolegija galės nustatyti studentus, kuriems reikėtų internetinio kalbos kurso. Studentai, jiems paskyrus internetinius kalbos kursus, prisiima atsakomybę už tokio kurso išklausymą.

Mobilumo laikotarpio pabaigoje studentai atliks antrąjį testą padarytai pažangai mokantis pagrindinės užsienio kalbos įvertinti.

Mobilumui pasibaigus

Studijų/praktikos laikotarpiui užsienyje pasibaigus, priimanti institucija turi pateikti studentui ir jį Marijampolės kolegijai pažymą, patvirtinančią mobilumo laikotarpį (trukmę), sutartos programos įvykdymą bei išduoti akademinę pažymą, patvirtinančią studijų rezultatus.

Marijampolės kolegija privalo visiškai pripažinti „Erasmus+“ mobilumo laikotarpiu patenkinamai įvykdytą veiklą, numatytą studijų/praktikos sutartyje. Studijų rezultatai pripažįstami remiantis Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo sistema (ECTS).

Darbuotojas su Marijampolės pasirašo dotacijos sutartį, kurioje numatomas vizito laikotarpis, skiriamos dotacijos dydis ir numatyti atsiskaitymai.

Po vizito

Vizito laikotarpiui užsienyje pasibaigus, priimanti institucija turi pateikti darbuotojui ir Marijampolės kolegijai pažymą, patvirtinančią vizito laikotarpį (trukmę) bei sutartos programos įvykdymą.

Darbuotojai privalo užpildyti ir pateikti baigiamąją elektroninę ataskaitą mobilumui pasibaigus.