ERASMUS+ 

ES Erasmus tarptautinių mainų rėmimo programa ERASMUS+ suteikia daug galimybių švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto srityse. Ši veikla sudaro sąlygas aukštojo mokslo institucijų studentams praleisti integruotą studijų laikotarpį, trunkantį nuo 3 iki 12 mėnesių, kitoje šalyje, dalyvaujančioje Erasmus programoje.

Pagal Erasmus+ programą studentai gali vykti:

  • dalinai studijuoti užsienio aukštosiose mokyklose;
  • atlikti praktiką užsienio įmonėse.

Pretenduoti į Erasmus+ programos stipendiją studijoms užsienyje ir į Erasmus+ programos studento statusą turi teisę visi Marijampolės kolegijos nuolatinių ir ištęstinių studijų studentai, baigę pirmąjį kursą, taip pat, atsinaujinusios programos rėmuose, tokia galimybė suteikiama paskutinio kurso studentams po studijų baigimo, vienerių metų eigoje.

Erasmus+ studijos ir praktikos

Marijampolės kolegija įgyvendina Erasmus+ programos KA1 veiklas organizuodama studentų ir personalo mobilumą.

Erasmus+ programa remia ir skatina studentų bei absolventų, dėstytojų ir administracijos personalo mobilumą bei daugiašalį bendradarbiavimą tarp aukštojo mokslo institucijų tarpusavyje ir su verslo įmonėmis bei kitomis organizacijomis. Marijampolės kolegija bendradarbiauja su kitomis šalimis partnerėmis. Žemiau  galite rasti mūsų partnerių sąrašą.

Erasmus+ studentų mobilumas studijoms ir praktikai bei darbuotojų mobilumas dėstymui ir mokymams vykdomas į tas užsienio aukštojo mokslo institucijas, su kuriomis Universitetas turi pasirašęs Erasmus+ sutartis. Studentų praktikų ir darbuotojų mokymų vizitai gali vykti ir į tas organizacijas, su kuriomis Universitetas neturi pasirašęs bendradarbiavimo sutarčių, tačiau priimančioji institucija atitinka Erasmus+ dalyvio reikalavimus ir sutinka priimti Universiteto studentus ar darbuotojus.

Praktikos galimybės 2022-2023:

Praktikos pasiūlymai Portugalijoje

Online marketing & sales trainee

Outbound marketing trainee

Social media and sales specialist trainee

Language offer internships in the area of Business administration, Journalism, Project Management

Global recruiter

Recruiter assistant – process manager trainee

Communication & event organizer trainee

Algoos Study Work and Travel praktikos galimybės ir kontaktai.

Tarptautiniai partneriai

STUDENTAMS

Žiūrėti

Marijampolės kolegijai suteikta Erasmus“ aukštojo mokslo chartija (ECHE)

„Erasmus“ aukštojo mokslo chartija (ECHE) užtikrina, kad „Erasmus+“ veiklos įgyvendinamos kokybiškai, o ją turinti aukštoji mokykla – moderni, turinti nuoseklią tarptautiškumo strategiją ir laikosi Europos bendradarbiavimo principų.

Aukštosioms mokykloms ECHE yra būtina, norint organizuoti studentų ir personalo mobilumą, vykdyti strateginių partnerysčių projektus ar kitus „Erasmus+“ tarptautinius projektus. Chartija suteikiama visam programos „Erasmus+“ laikotarpiui 2021–2027 m.

Pagal šį kvietimą teikti paraiškas Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomoji agentūra (EACEA) chartiją suteikė 4834 institucijoms visoje Europoje.

PERSONALUI

Žiurėti

Kontaktai ir daugiau informacijos

Projektinės veiklos ir tarptautinės partnerystės skyrius

Vadovė Odeta Gluoksnytė
odeta.gluoksnyte@mkolegija.lt, international@mkolegija.lt

Vadybininkas Darius Nemura
darius.nemura@mkolegija.lt, international@mkolegija.lt

Naudingos nuorodos

„Erasmus+ Covid-19 Mobility Status“ įrankis http://covid.uni-foundation.eu/

Europos Komisijos informacijos interneto puslapis http://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_en ir http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/news/coronavirus-consequences-erasmus-and-european-solidarity-corps-mobility-activities_en

Programos „Erasmus+“ interneto puslapis http://erasmus-plius.lt/

URM konsulinės informacijos puslapis http://keliauk.urm.lt/lt/

Europos Sąjungos keleivių teisės http://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_485

Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro interneto puslapis http://www.ecdc.europa.eu/en/geographical-distribution-2019-ncov-cases

Sveikatos apsaugos ministerijos informacija apie Europos draudimo kortelės galiojimą http://www.vlk.lt/naujienos/Puslapiai/Medicinos-pagalba-svetur-vieniems-apmokės-ligonių-kasos,-kitiems-–-privatus-draudimas.aspx

Erasmus+ naujienos

Erasmus+ įspūdžiai, renginiai, naujienos, praktikos ir stažuotės.