• Vieningas prisijungimas SSO
 • EDUROAM Wi-fi
 • MS Microsoft Office 365 ir el. paštas
 • Taisyklės
 • Slaptažodžio keitimas
 • Vieningo autentifikavimo sistema SSO (Single Sign – On) leidžia naudotis „Marijampolės kolegijos“ kompiuterių tinklo resursais naudojant vienodą prisijungimo vardą ir slaptažodį. Tokia sistema leidžia efektyviau vykdyti vartotojų administravimą. Kiekvienas kolegijos bendruomenės narys turės savo asmeninį profilį ir jungdamasis prie kompiuterizuotos darbo vietos turės įvesti jam priskirtą vartotojo vardą ir slaptažodį.

  Vartotojo vardas yra sudarytas iš vardo (3) ir pavardės (4) pirmųjų raidžių (pvz. var.pava). Tokiu vartotojo vardo formatu bus galima jungtis prie visų prijungtų „Marijampolės kolegijos“ paslaugų (Lokalūs kompiuteriai, bevielis internetas „Eduroam“, DVS „Kontora“, bevielis internetas bendrabutyje (var.pava@mkolegija.lt jungiantis parinkite „sertifikastas  – netaikyti“), akademinė bazė administruojančiam personalui, buhalterinės apskaitos sistema administruojančiam personalui, duomenų apsikeitimo serveris kolegijos padaliniams, „Moodle“, dokumentų valdymo sistema administruojančiam personalui.)

  Pirmasis prisijungimas prie sistemos

  Kiekvienas „Marijampolės kolegijos“ bendruomenės narys gaus jam skirtą prisijungimą. Prisijungimo suteikimas įvyks automatiškai kai tik darbuotojas bus įtrauktas į informacinę sistemą („Debetas“, „Akademinė bazė“, DVS „Kontora“).

  Naujo vartotojo sukūrimo metu į asmeninį elektroninį paštą bus nusiųsti pradiniai prisijungimo duomenys. Jungiantis prie kompiuterių tinklo pirmą kartą bus paprašyta pasikeisti slaptažodį. Slaptažodį galima pasikeisti jungiantis prie kompiuterizuotos darbo vietos. Sukurtas ar pakeistas slaptažodis galios 180 dienų. Po slaptažodžio atstatymo, jį aktyvuoti reikia per 3 dienas.

  Dėmesio! Vartotojų autentifikavimas su „LITNET FEDI“ išeina už „Marijampolės kolegijos“ ribų tikėtina jog prisijungimo duomenis bus bandoma pasisavinti. Todėl kurdami slaptažodį užtikrinkite jog jis būtų pakankamai sudėtingas. Sudėtingą slaptažodį sudaro didžiųjų, mažųjų raidžių ir skaičių kombinacija (pvz. M4n27Meta1) arba rekomenduojame naudoti ESET slaptažodžių generavimo įrankį. Pasikeitus slaptažodį daugumoje sistemų jis pasikeis iškart. Elektroniniame pašte slaptažodis pakeis per 1 valandą.

  PAVYZDYS.

  Studentas: Vardenis Pavardenis

  Sistema: kompiuterinė darbo vieta kolegijoje.
  Prisijungimo vardas: var.pava
  Slaptažodis: nuolatinis Jūsų slaptažodis (toks pat, kaip ir Office365)

  Sistema: Elektroninio pašto dėžutė, Office 356 A1 (5 licencijos (Outlook, word, Excell, power point, share point, one drive saugykla 1TB talpos ir kt.))
  Jungiantis per office.com, arba pastas.mkolegija.lt, arba marko.lt „@“
  Prisijungimo vardas: vardenis.pavardenis@mkolegija.lt
  Slaptažodis: nuolatinis Jūsų slaptažodis (toks pat, kaip ir kompiuterinės darbo vietos)

  Sistema: Moodle (jungiantis per marko.lt), eduroam wifi, my academic ID, erasmus+ (EduGAIN).
  Prisijungimo vardas: var.pava@mkolegija.lt
  Slaptažodis: nuolatinis Jūsų slaptažodis (toks pat, kaip ir kompiuterinės darbo vietos)

  Sistema: Akademinė bazė (jungiantis per marko.lt)
  Prisijungimo vardas: varpav(gimimo dienos skaičius) pvz.: varpav06
  Slaptažodis: klausti itc@mkolegija.lt arba 303kab.

  Sistema: EbscoHost (virtuali biblioteka)
  Prisijungimo vardas: var.pava
  Slaptažodis: klausti itc@mkolegija.lt arba 303kab.

  Slaptažodžio keitimo užklausa: savitarna.mkolegija.lt

  Bandravimui su personalu, darbui su dėstytojais naudokite TIK Kolegijos paskirtą el pašto dėžutę! Į nuotolines paskaitas ar konferensijas junkitės TIK su Kelogijos paskirta Office365 sistema.

  Jei turite daugiau klausimų.
  Susisiekite el paštu itc@mkolegija.lt arba užeikite į 303 kabinetą.

 • Eduroam paslauga – tarptinklinio ryšio paslauga, leidžianti skirtingoms projekte dalyvaujančioms organizacijoms naudotis vieninga bevielio ryšio vartotojų identifikavimo sistema.
  Naudojantis eduroam paslauga, akademinės institucijos vartotojas, norėdamas prisijungti prie kitos institucijos bevielio tinklo, gali naudoti tą patį vartotojo vardą ir slaptažodį, kokį naudotų, būdamas savo akademinėje institucijoje. Papildoma registracija nereikalinga. Tokia vieningos identifikavimo sistema išplečia vartotojo galimybes naudotis bevielių tinklų resursais akademinėse organizacijose.

  Bevieliu interneto ryšiu gali naudotis visa Marijampolės kolegijos bendruomenė.

  Eduroam prieigos taškai Lietuvoje            Eduroam prieigos taškai užsienyje

  Eduroam svečiams

  Visiems kolegijos svečiams neturintiems prisijungimo prie eduroam paslaugos pagal poreikį sutartinam laikui galime suteikti prieigą prie interneto. Naudotojas gauna kodą, galiojantį nustatytą laiką. Prisijungiant prie interneto savo kompiuterio bevielių įrenginių paieškoje pasirinkite tinklą “Sveciai/Guests”. Prisijungus prie bevielio įrenginio atsidarykite savo naudojamą naršyklę. Pirmo prisijungimo metu naršyklės lange pasirodys prašymas įvesti gautą kodą. Įveskite kodą ir pradėkite naudotis internetu.

  Svečių bevielė interneto prieiga veikia Marijampolės kolegijoje ten pat kur ir eduroam tinklas.

  Dėl kodų išdavimo kreiptis į Informacinių technologijų ir elektroninių studijų centrą.

 • Kartu su Elektroninio pašto dėžute mėgaukitės visomis Microsoft Office 365  A1 plano teikiamomis paslaugomis.

  Tapę mūsų kolegijos darbuotojais ir / arba studentais būsite įtraukti į vieningo prisijungimo sistemą, kurios vienas iš privalumų – Microsoft Office 365 pašto dėžutė ir A1 lygio licencija.

  Visiems kolegijos studentams yra sukurtos elektroninio pašto dėžutės. Prisijungimo prie elektroninio pašto adresas: http://www.mkolegija.lt 

  Darbuotojų ir studentų, įstojusių į kolegiją iki 2011 metų prisijungimo vardas: vardas.pavarde@mkolegija.lt 

  Studentų, įstojusių į kolegiją nuo 2011 metų prisijungimo vardas: vardas.pavarde@stud.mkolegija.lt 

  Jeigu pamiršote ar nežinote savo slaptažodžio, kreipkitės į Informacinių technologijų ir elektroninių studijų centrą. Su savimi turėkite asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

 • Marijampolės kolegijos elektroninių paslaugų naudojimo taisyklės:

  1 priedas Elektroninio pašto dėžutės sukūrimo, pakeitimo, panaikinimo darbuotojui paraiška.

  2 priedas Elektroninio pašto dėžutės sukūrimo, pakeitimo, panaikinimo studentui paraiška.

  3 priedas Elektroninio pašto dėžutės sukūrimo, pakeitimo, panaikinimo padaliniui paraiška.

  4 priedas Draudžiamų siųsti elektroniniu paštu bylų sąrašas.

   

  MARIJAMPOLĖS  KOLEGIJOS ELEKTRONINIO PAŠTO

  PASLAUGOS NAUDOJIMO TAISYKLĖS

   I. BENDROSIOS NUOSTATOS

   

  1. Marijampolės kolegijos elektroninio pašto paslaugos naudojimo taisyklės (toliau – Taisyklės) taikomos pašto paslaugai, aptarnaujančiai mkolegija.lt adresų srities elektroninio pašto dėžutes.
  2. Marijampolės kolegijos (toliau – Kolegija) elektroninio pašto paslaugą administruoja Kolegijos Informacinių technologijų ir elektroninių studijų centras.

  II. KOLEGIJOS DARBUOTOJŲ ELEKTRONINIO PAŠTO SISTEMOS TVARKYMAS

   

  1. Visiems Kolegijos darbuotojams suteikiama elektroninio pašto dėžutė Kolegijos elektroninio pašto sistemoje, kartu su pašto dėžute suteikiama Microsoft Office 365 A1 lygio licencija bei „Onedrive“ debesijos paslauga 1 TB talpos.
  2. Kolegijos padaliniams elektroninio pašto adresai suteikiami mkolegija.lt srityje pagal už Kolegijos padalinio veiklą atsakingo asmens prašymą. Kolegijos padalinio adreso pašto dėžutę tvarkyti ir ją tikrinti privalo už to padalinio veiklą atsakingas arba įgaliotas asmuo.
  3. Kolegijos darbuotojų tarnybiniai bei padalinių elektroninio pašto adresai sudaro tarnybinių elektroninio pašto adresų posistemį.
  4. Darbuotojų tarnybiniai elektroninio pašto adresai privalomi visiems darbuotojams.
  5. Darbuotojai Kolegijos elektroninį paštą gali naudoti darbo reikalais, mokslinei tiriamajai veiklai, visuomeniniams ir asmeniniams reikalams, neprieštaraujant šioms Taisyklėms ir kitiems Kolegijos vidaus teisės aktams.
  6. Elektroninio pašto dėžutė naujai į Kolegiją priimtam darbuotojui sukuriama automatiškai kitą parą po darbuotojo registracijos Kolegijos Active Directory (toliau – AD) duomenų bazėje. Nutraukus su darbuotoju darbo sutartį, prieiga prie pašto dėžutės užblokuojama kitą parą po darbuotojo deaktyvacijos Kolegijos AD duomenų bazėje.
  7. Tarnybiniai elektroninio pašto adresai kuriami simbolinėje adresų srityje „mkolegija.lt“. Darbuotojų tarnybiniai elektroninio pašto adresai yra tokios struktūros: vardas.pavarde@mkolegija.lt; pavardės ir vardo lietuviškos raidės keičiamos lotyniškomis (pvz., Kęstutis keičiama į kestutis).
  8. Tarnybinio elektroninio pašto posistemyje gali būti atliekamas laiškų peradresavimas, kurį tvarko Informacinių technologijų ir elektroninių studijų centro darbuotojas. Už peradresuotos informacijos gavimą asmeniniu adresu atsako pats darbuotojas.
  9. Elektroniniams laiškams saugoti darbuotojui skiriama nustatyto dydžio vieta. Viršijus skirtą limitą, sistema apie tai informuoja vartotoją ir nurodomas terminas, iki kurio pašto dėžutė turi būti sutvarkyta.

   

  III. INFORMACIJOS ELEKTRONINIU PAŠTU PATEIKIMAS

   

  1. Visa su darbo veikla susijusi informacija darbuotojui siunčiama tik tarnybiniais elektroninio pašto adresais, o padaliniams – tarnybiniais ir (ar) padalinių adresais.
  2. Darbuotojai, atsižvelgiant į darbo pobūdį, privalo nuolat, tačiau ne rečiau kaip vieną kartą per darbo dieną patikrinti elektroninį paštą.
  3. Laikoma, kad darbuotojas buvo tinkamai informuotas ir supažindintas su dokumentais ar kitokia informacija, jei ji jam buvo išsiųsta elektroniniu paštu su plėtiniu mkolegija.lt.
  4. Dokumentų ir informacijos tinkamu pateikimu ir supažindinimu raštu laikomi tie atvejai, kada duomenys darbuotojams perduodami elektroniniu paštu su sąlyga, kad įmanoma nustatyti informacijos turinį, jos pateikėją ir pateikimo laiką.

  IV. BENDRAVIMO ELEKTRONINIU PAŠTU NUOSTATOS

   

  1. Kolegijos darbuotojai, bendraudami elektroniniu paštu su Kolegijos darbuotojais, studentais bei kitų organizacijų darbuotojais, taip pat fiziniais asmenimis naudoja elektroninio pašto adresą su plėtiniu mkolegija.lt.
  2. Visi elektroniniai laiškai turi turėti temą, aiškiai atspindinčią elektroninio laiško turinį.
  3. Elektroninio laiško tekstas rašomas elektroninio pašto programų numatytuoju stiliumi, šriftu, dydžiu bei spalva. Lietuvių kalba elektroninio laiško tekstas rašomas lietuviškais simboliais, išskyrus atvejus, kai to padaryti negalima dėl techninių galimybių.
  4. Darbuotojams, kurie pagal darbo pobūdį dalį funkcijų atlieka bendraudami elektroniniu paštu, nebuvimo darbe atveju (komandiruotės, atostogos, nedarbingumas ar kitos teisėtos priežastys) rekomenduojama nustatyti automatinį, pranešimo apie jo nebuvimą darbo vietoje, režimą. Esant galimybei, nurodomas laikas, kada darbuotojas planuoja atsakyti į elektroniniu paštu atsiųstus laiškus.
  5. Pagrindiniai etiketo reikalavimai elektroninių laiškų tekstui:

  20.1. tekstas turi būti glaustas, aiškus, be rašybos klaidų ir atitinkantis kalbos stiliaus reikalavimus;

  20.2. draudžiama vartoti įžeidžiančias ir žeminančias frazes ir apibūdinimus.

  V. ELEKTRONINIO PAŠTO PARAŠAS

   

  1. Visuose siunčiamuose ir atsakomuosiuose elektroniniuose laiškuose, kurie yra siunčiami iš elektroninio pašto adreso su plėtiniu mkolegija.lt, privalomas patvirtintas elektroninio pašto parašas, išskyrus atvejus, jeigu susikurti parašo negalima dėl ribotų techninio įrenginio galimybių.
  2. Elektroninio pašto parašo pagrindinė funkcija – informuoti laiško gavėją apie laišką siunčiantį Kolegijos darbuotoją arba padalinį.
  3. Elektroninio pašto parašas lietuvių ir anglų kalbomis bei prierašas apie siunčiamos informacijos konfidencialumą turi atitikti Taisyklių 1 priede pateiktą pavyzdį.
  4. Elektroniniuose laiškuose, siunčiamuose iš elektroninio pašto adreso su plėtiniu mkolegija.lt, privalo būti naudojamas prierašas apie siunčiamos informacijos konfidencialumą. Prierašo apie siunčiamos informacijos konfidencialumą paskirtis – siekis, kad informacija disponuotų tik tam teisę turintys asmenys.

  VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

   

  1. Šios Taisyklės privalomos visiems Kolegijos darbuotojams. Darbuotojai privalo laikytis Taisyklėse nustatytų įpareigojimų bei atlikdami savo darbo funkcijas vadovautis jose nustatytais principais.
  2. Už šių Taisyklių nesilaikymą ir su tuo susijusį darbo pareigų nevykdymą arba netinkamą vykdymą darbuotojams gali būti taikoma atsakomybė teisės aktų nustatyta tvarka.
  3. Darbuotojai su Taisyklėmis bei jos pakeitimais supažindinami išsiunčiant Taisykles jiems sukurtu Kolegijos elektroniniu paštu.

  Šios Taisyklės tvirtinamos, keičiamos Kolegijos direktoriaus įsakymu.

  _____________________________

   

  MARIJAMPOLĖS KOLEGIJOS INFORMACINIŲ IR KOMUNIKACINIŲ TECHNOLOGIJŲ NAUDOJIMO BEI

  DARBUOTOJŲ STEBĖSENOS IR KONTROLĖS DARBO VIETOJE TVARKA

   

  I SKYRIUS

  BENDROSIOS NUOSTATOS

   

  1. Marijampolės kolegijos (toliau – Kolegija) informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka (toliau – Tvarka) nustato informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo darbo vietoje darbo metu taisykles, taip pat darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje taisykles bei mastą.
  2. Tvarka yra Kolegijos vidaus tvarkos dokumentas, privalomas visiems darbuotojams. Darbuotojai atlikdami savo darbo funkcijas privalo laikytis Tvarkoje nustatytų įpareigojimų ir principų.

   

  II SKYRIUS

  INFORMACINIŲ IR KOMUNIKACINIŲ TECHNOLOGIJŲ NAUDOJIMAS

   

  1. Kolegija, atsižvelgiant į darbovietėje einamas pareigas, savo nuožiūra darbuotojams suteikia darbo priemones (kompiuterį, mobilųjį telefoną, prieigą prie interneto, elektroninį paštą ir kitą informacinių technologijų ir telekomunikacijų įrangą).
  2. Suteiktos darbo priemonės priklauso Kolegijai ir yra skirtos darbo funkcijoms vykdyti, jeigu individualiai su darbuotoju nesusitarta kitaip.
  3. Darbuotojui išsiųstas dokumentas susipažinimui į jo asmeninį elektroninį paštą, kuris nurodomas su darbuotoju sudaromoje darbo sutartyje, ar Kolegijos sukurtą darbo elektroninį paštą prilyginamas rašytiniam darbuotojo supažindinimui su siunčiamo dokumento originalu ir įpareigoja darbuotoją su juo susipažinti bei vykdyti.
  4. Darbuotojams, kurie naudojasi Kolegijos suteiktu elektroniniu paštu, interneto prieiga ir kita informacinių technologijų ir telekomunikacijų įranga, griežtai draudžiama:
   • skelbti Kolegijos konfidencialią informaciją (įskaitant, bet neapsiribojant, autorinės teisės objektus, vidinius Įstaigos dokumentus ir kt.) internete, jei tai nėra susiję su darbinių funkcijų vykdymu;
   • naudoti elektroninį paštą ir interneto prieigą asmeniniams-komerciniams tikslams, Lietuvos Respublikos įstatymais draudžiamai veiklai, šmeižiančio, įžeidžiančio, grasinamojo pobūdžio ar visuomenės dorovės ir moralės principams prieštaraujančiai informacijai, kompiuterių virusams, masinei piktybiškai informacijai (spam) siųsti ar kitiems tikslams, kurie gali pažeisti Įstaigos ar kitų asmenų teisėtus interesus;
   • parsisiųsti, saugoti (užimti kompiuterizuotos darbo vietos vidinį diską) arba platinti tiesiogiai su darbu nesusijusią grafinę, garso ir vaizdo medžiagą, žaidimus ir programinę įrangą, siųsti duomenis, kurie yra užkrėsti virusais, turi įvairius kitus programinius kodus, bylas, galinčias sutrikdyti kompiuterinių ar telekomunikacinių įrenginių bei programinės įrangos funkcionavimą ir saugumą;
   • informacijos perdavimui (ypač konfidencialios) naudoti ne Kolegijai priklausančias informacines sistemas (pvz. elektroninis paštas);
   • savarankiškai keisti, taisyti informacinių technologijų ir telekomunikacijų techninę ir programinę įrangą;
   • perduoti Kolegijai priklausančią informacinių technologijų ir telekomunikacijų techninę ir programinę įrangą tretiesiems asmenims, jei toks perdavimas nėra susijęs su darbinių funkcijų vykdymu ar gali bet kokiu būdu pakenkti Kolegijos interesams;
   • diegti, saugoti, naudoti, kopijuoti ar platinti bet kokią neautorizuotą, neteisėtą, autorines teises pažeidžiančią ar asmeninę programinę/kompiuterinę įrangą;
   • naudoti įrangą neteisėtai prieigai prie duomenų ar sistemų, sistemų saugumo tikrinimui, skenavimui, kompiuterinio tinklo srauto duomenų stebėjimui;
   • Kolegijos tinkle platinti bylas, nurodytas šios Tvarkos 1 priede, išskyrus atvejus, kai šie bylų tipai reikalingi mokslinei veiklai ir yra suderinta su Kolegijos Informacinių technologijų centru;
   • prisijungti prie tarnybinės stoties arba paskyros, kai naudotojas nėra tiesiogiai gavęs leidimo prisijungti, išskyrus atvejus, kai tokie prisijungimai atliekami vykdant tiesiogines pareigas;
   • apeiti ar kitaip pažeisti bet kurio kompiuterio, tinklo ar paskyros autentifikacijos arba saugumo sistemas;
   • sutrikdyti kompiuterinės sistemos darbą arba panaikinti galimybę naudotis teikiama paslauga ar informacija;
   • atlikti kitus su darbo funkcijų vykdymu nesusijusius ar teisės aktams prieštaraujančius veiksmus.
  5. Kolegijos darbuotojai apie pastebėtus kompiuterinės techninės ir programinės įrangos sutrikimus ar aplinkos veiksnius, galinčius pakenkti kompiuterinei techninei ir programinei įrangai, privalo nedelsdami informuoti Kolegijos Informacinių technologijų ir elektroninių studijų centro vadovą.
  6. Kolegijos darbuotojams naudojant elektroninio pašto ir interneto resursus asmeniniais ir šios Tvarkos 6.2. punkte nurodytais tikslais, Kolegija neužtikrina darbuotojų asmeninės informacijos konfidencialumo.
  7. Kolegijos darbuotojai turi užtikrinti savo informacijos, esančios Kolegijos tinkle saugumą ir imtis priemonių, užtikrinančių apsaugą nuo duomenų praradimo, užkodavimo, neteisėto modifikavimo ar perdavimo tretiesiems asmenims (pvz. periodiškai, kas 180 dienų, keisti prisijungimo slaptažodžius, kurie būtų sudaryti iš ne mažiau 8 simbolių, tarp kurių bent 2 skaičiai; palikdami darbo vietą užrakinti prieigą ir pan.).
  8. Vykdant diegimo, atnaujinimo, remonto darbus, darbuotojas privalo informuoti Kolegijos Informacinių technologijų ir elektroninių studijų centro darbuotojus apie svarbius duomenis, esančius informacinių technologijų ir telekomunikacijų techninėje ir programinėje įrangoje.
  9. Kiekvienam Kolegijos darbuotojui suteikiamas unikalus prisijungimo prie Kolegijos tinklo resursų vardas ir slaptažodis. Darbuotojai tapatybės nustatymui sistemose, privalo naudotis Kolegijos suteiktomis tapatybės patvirtinimo priemonėmis (unikalus prisijungimo prie Kolegijos tinklo resursų vardas ir slaptažodis), saugoti suteiktą slaptažodį ir neatskleisti jo tretiesiems asmenims.

   

  III SKYRIUS

  STEBĖSENA IR KONTROLĖ DARBO VIETOJE

  1. Kolegija organizuoja darbo vietoje elektroniniu ar kitokiu būdu vykdomo keitimosi profesine ir tam tikrais atvejais asmenine ar kitokia informacija darbe procesų stebėseną. Organizuodama stebėseną, Kolegija visais atvejais laikosi proporcingumo ir kitų šiame skyriuje nurodytų principų ir stebėsenos priemones taiko tik tais atvejais, kai iškeltų tikslų kitomis, mažiau darbuotojų privatumą ribojančiomis priemonėmis neįmanoma pasiekti.
  2. Stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tikslai yra apsaugoti Kolegijos:
   • konfidencialius duomenis nuo atskleidimo tretiesiems asmenims;
   • klientų ir darbuotojų asmens duomenis nuo neteisėto perdavimo tretiesiems asmenims;
   • informacines sistemas nuo įsilaužimų ir duomenų vagysčių, virusų, pavojingų interneto puslapių, kenkėjiškų programų;
   • turtą ir užtikrinti asmenų saugumą Kolegijos patalpose ar teritorijoje;
   • turtinius interesus ir užtikrinti darbo pareigų laikymąsi.
  3. Kolegijoje, siekiant šiame skyriuje nurodytų tikslų, gali būti naudojamos specialios programos, kuriomis yra automatiniu būdu išsaugoma informacija apie darbuotojų interneto naršymo istoriją, kuri yra saugoma vieną mėnesį. Naudojant specialias programas saugomi duomenys apie darbuotojų naršymo istoriją nėra nuolatos stebimi, jų peržiūrėjimas vykdomas tik tada, kai kyla pagrįstas įtarimas dėl teisės aktų ar darbo pareigų pažeidimo, ir peržiūrima tik su galimu pažeidimu susiję duomenys. Duomenų peržiūrėjimo procedūroje visais atvejais turi dalyvauti ir pats darbuotojas, kurio duomenys yra peržiūrimi.
  4. Šia Tvarka darbuotojai iš anksto informuojami, kad Kolegija gali patikrinti jiems priskirtuose kompiuteriuose įdiegtų komunikacijos programų (pvz. Skype) turinį ar kitokį elektroninį susirašinėjimą tiek, kiek tai yra būtina šioje Tvarkoje numatytiems tikslams pasiekti, laikantis šios Tvarkos 19 punkte nurodytų principų.
  5. Kolegija pasilieka teisę be atskiro darbuotojo įspėjimo riboti prieigą prie atskirų interneto svetainių ar programinės įrangos. Nepakankant minėtų priemonių, Kolegija gali tikrinti, kaip darbuotojas laikosi elektroninio pašto ir interneto resursų naudojimo reikalavimų šioje Tvarkoje nurodytais tikslais, tiriant incidentus, atiduoti darbuotojų naudojamą Kolegijai priklausančią įrangą tirti tretiesiems asmenims, kurie teisės aktų nustatyta tvarka turi teisę tokius duomenis gauti.
  6. Kolegija apie tai iš anksto informavusi darbuotojus gali įrengti vaizdo stebėjimo įrenginius Kolegijos patalpose ar teritorijoje siekiant šios Tvarkos 13.4 ir 13.5 punktuose numatytų tikslų ir laikantis Tvarkos 19 punkte nurodytų principų.
  7. Esant poreikiui, iš anksto informavusi darbuotojus, siekiant šios Tvarkos 13.4 ir 13.5 punktuose numatytų tikslų ir laikantis Tvarkos 19 punkte nurodytų principų Kolegija gali taikyti ir kitokias darbuotojų stebėsenos ir kontrolės priemones (pvz. garso įrašymo, transporto priemonės vietos nustatymo ir kt.).
  8. Siekdama šiame skyriuje nurodytų tikslų, Kolegija vadovaujasi šiais principais:
   • Būtinumas – Kolegija, prieš taikydama šioje Tvarkoje nurodytas darbuotojų kontrolės formas, įsitikina, kad naudojama kontrolės forma yra neišvengiamai būtina nustatytiems tikslams pasiekti;
   • Tikslingumas – duomenys renkami nustatytam, aiškiam ir konkrečiam tikslui ir nėra toliau tvarkomi būdu, neatitinkančiu šioje Tvarkoje nurodytų tikslų;
   • Skaidrumas – Kolegijoje neleidžiamas joks paslėptas vaizdo, elektroninio pašto, naudojimosi internetu ar programomis stebėjimas, išskyrus atvejus, kuriems esant toks stebėjimas leidžiamas pagal įstatymus arba kai pagal įstatymus leidžiami tokie Kolegijos veiksmai, siekiant nustatyti pažeidimus darbo vietoje;
   • Proporcingumas – asmens duomenys, kurie gaunami vykdant šiame skyriuje nurodytą kontrolę, yra susiję ir nepertekliniai lyginant su nustatytu siekiamu tikslu;
   • Tikslumas ir duomenų išsaugojimas – bet kokie duomenys, susiję su darbuotojo kontrole, yra tikslūs, jei reikia, nuolat atnaujinami ir teisėtai saugomi ne ilgiau nei tai būtina;
   • Saugumas – Kolegijoje yra įdiegtos atitinkamos techninės ir organizacinės priemonės siekiant užtikrinti, kad bet kokie saugomi asmens duomenys būtų saugūs ir apsaugoti nuo išorinio kišimosi.

   

  IV SKYRIUS

  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  1. Ši Tvarka peržiūrima ir, esant poreikiui, atnaujinama ne rečiau kaip kartą per metus arba pasikeitus teisės aktams, kurie reglamentuoja šios srities teisinius santykius.
  2. Darbuotojai su šia Tvarka bei jos pakeitimais yra supažindinami pristatant Tvarką bendruomenės susirinkime, viešai paskelbiant ją skelbimų lentoje ir/ar informaciniuose stenduose,  Kolegijos interneto svetainėje bei įsipareigoja jos laikytis. Šios Tvarkos pažeidimai gali būti laikomi darbo pareigų pažeidimais, už kuriuos gali būti taikoma atsakomybė, numatyta Lietuvos Respublikos darbo kodekse.

  _____________________________

  Draudžiamų tipų bylų sąrašas:

  Eil.

  Nr.

  Draudžiamos gauti elektroninės bylos tipas Bylos tipo trumpas aprašymas
  1 .mp3, .mp2, .mpa, .abs, .mpega, .wav, .aiff, .aifc, .aif, .snd, .au, .rmi, .mid, .midi Audio
  2 .avi, .mpv2, .mp2v, .qt, .mov, .moov, .mpeg, .mpg, .mpe, .mpv, .vbs, .mpegv, .swf, .viv, .vdo, .movie, .mmm, .wmv Video
  3 .asf, .asx Audio/Video
  4 manual.zip viruso sukuriamos bylos
  5 .ade Programos „Access“ perojekto plėtinys („Microsoft“)
  6 .adp Programos „Access“ projektas („Microsoft“)
  7 .app Vykdomoji programa
  8 .asp Aktyviojo serverio puslapis
  9 .bas BASIC išeitinis kodas
  10 .bat Paketinis vykdymas
  11 .cer Interneto saugos sertifikato failas
  12 .chm Sukompiliuotas HTML žinynas
  13 .cmd DOS CP/M komandinis failas, operacinei sistemai „Windows NT“ skirtas komandinis failas
  14 .com Komanda
  15 .cpl Operacinės sistemos „Windows“ valdymo skydo plėtinys („Microsoft“)
  16 .crt Sertifikato failas
  17 .csh csh scenarijus
  18 .der DER užkoduotas X509 sertifikato failas
  19 .exe Vykdomasis failas
  20 .fxp Sukompiliuotas „FoxPro“ kalbos šaltinis („Microsoft“)
  21 .gadget Operacinės sistemos „Windows Vista“ įtaisas
  22 .hlp Operacinės sistemos „Windows“ žinyno failas
  23 .hta Hiperteksto programa
  24 .inf Informacijos ar sąrankos failas
  25 .ins IIS interneto ryšio parametrai („Microsoft“)
  26 .isp IIS interneto paslaugų teikėjo parametrai („Microsoft“)
  27 .its Interneto dokumentų rinkinys, interneto perkodavimas
  28 .js „JavaScript“ kalbos išeitinis kodas
  29 .jse Užkoduotas „JScript“ kalbos scenarijaus failas
  30 .ksh Operacinės sistemos UNIX apvalkalo scenarijus
  31 .lnk Operacinės sistemos „Windows“ nuorodos failas
  32 .mad Programos „Access“ modulio nuoroda („Microsoft“)
  33 .maf Programa „Access“ („Microsoft“)
  34 .mag Programos „Access“ diagramos nuoroda („Microsoft“)
  35 .mam Programos „Access“ makrokomandos nuoroda („Microsoft“)
  36 .maq Programos „Access“ užklausos nuoroda („Microsoft“)
  37 .mar Programos „Access“ ataskaitos nuoroda („Microsoft“)
  38 .mas Programos „Access“ išsaugotos procedūros („Microsoft“)
  39 .mat Programos „Access“ lentelės nuoroda („Microsoft“)
  40 .mau Daugialypės terpės priedo įtaisas
  41 .mav Programos „Access“ rodinio nuoroda („Microsoft“)
  42 .maw Programos „Access“ duomenų prieigos puslapis („Microsoft“)
  43 .mda Programos „Access“ papildinys („Microsoft“), MDA „Access 2“ darbo grupė (Microsoft)
  44 .mdb Programa „Access“ („Microsoft“), MDB „Access“ duomenų bazė („Microsoft“)
  45 .mde Programos „Access“ MDE duomenų bazės failas („Microsoft“)
  46 .mdt Programos „Access“ papildinio duomenys („Microsoft“)
  47 .mdw Programos „Access“ darbo grupės informacija („Microsoft“)
  48 .mdz Programos „Access“ vedlio šablonas („Microsoft“)
  49 .msc Sistemos „Microsoft“ valdymo konsolės pridėtinio įrankio valdymo failas („Microsoft“)
  50 .msh Sistemos „Microsoft“ apvalkalas
  51 .msh1 Sistemos „Microsoft“ apvalkalas
  52 .msh2 Sistemos „Microsoft“ apvalkalas
  53 .mshxml Sistemos „Microsoft“ apvalkalas
  54 .msh1xml Sistemos „Microsoft“ apvalkalas
  55 .msh2xml Sistemos „Microsoft“ apvalkalas
  56 .msi Paslaugos „Windows Installer“ failas („Microsoft“)
  57 .msp Paslaugos „Windows Installer“ naujinimas
  58 .mst Operacinės sistemos „Windows“ SDK sąrankos pakeitimo scenarijus
  59 .ops Sistemos „Office“ profilio parametrų failas
  60 .pcd Tikrinimo įrankis „Visual Test“ („Microsoft“)
  61 .pif Operacinės sistemos „Windows“ programų informacinis failas („Microsoft“)
  62 .plg „Developer Studio“ komponavimo versijos žurnalas
  63 .prf Operacinės sistemos „Windows“ sistemos failas
  64 .prg Programos failas
  65 .pst „MS Exchange“ adresų knygelės failas, programos „Outlook“ asmeninių aplankų failas („Microsoft“)
  66 .reg Operacinės sistemos W95/98 registracijos informacija / raktas, registro duomenų failas
  67 .scf Programos „Windows Explorer“ komanda
  68 .scr Operacinės sistemos „Windows“ ekrano užsklanda
  69 .sct Operacinės sistemos „Windows“ scenarijaus komponentas, „FoxPro“ kalbos ekranas („Microsoft“)
  70 .shb Operacinės sistemos „Windows“ nuoroda į dokumentą
  71 .shs Apvalkalo iškarpos objekto failas
  72 .torrent P2p apsikeitimo byla
  73 .ps1 Operacinės sistemos „Windows“ „PowerShell“
  74 .ps1xml Operacinės sistemos „Windows“ „PowerShell“
  75 .ps2 Operacinės sistemos „Windows“ „PowerShell“
  76 .ps2xml Operacinės sistemos „Windows“ „PowerShell“
  77 .psc1 Operacinės sistemos „Windows“ „PowerShell“
  78 .psc2 Operacinės sistemos „Windows“ „PowerShell“
  79 .tmp Laikinasis failas / aplankas
  80 .url Vieta internete
  81 .vb „VBScript“ kalbos failas ar bet koks „VisualBasic“ kalbos šaltinis
  82 .vbe Užkoduotas „VBScript“ kalbos scenarijaus failas
  83 .vbs „VBScript“ kalbos scenarijaus failas, programų scenarijų „Visual Basic“ kalba
  84 .vsmacros „Visual Studio .NET“ dvejetainio pagrindo makrokomandos projektas („Microsoft“)
  85 .vsw Programos „Visio“ darbo srities failas („Microsoft“)
  86 .ws Operacinės sistemos „Windows“ scenarijaus failas
  87 .wsc Operacinės sistemos „Windows“ scenarijaus komponentas
  88 .wsf Operacinės sistemos „Windows“ scenarijaus failas
  89 .wsh Operacinės sistemos „Windows“ scenarijaus pagrindinio kompiuterio parametrų failas
    .xnk „Exchange“ viešojo aplanko nuoroda

   

  ____________________________________

   

   

   

 • Norėdami atstatyti ir / arba pakeisti sistemų slaptažodžius užeikite į savitarna.mkolegija.lt ir užpildykite pateiktą formą.

Kilo klausimų? Susisiek su manimi!

Artūras Lazauskas
(Informacinių technologijų ir elektroninių studijų centro vadovas)

+370 652 10141 / itc@mkolegija.lt