Keičianti savo strategiją ir veiklos kryptis, kurianti naujus centrus ir laboratorijas, atnaujinanti studijų bazę, vienintelė aukštoji mokykla Sūduvos regione – Marijampolės kolegija – mini įkūrimo 20-metį!

Šie metai Marijampolės kolegijai – jubiliejiniai. Rugsėjo mėnesį minėsime kolegijos 20-metį. Jubiliejinių metų proga, visus renginius ir iniciatyvas skiriame kolegijai, Sūduvos regionui, Lietuvai.

Visus renginius ir jų akimirkas galite rasti čia:

Sausio 13-osios minėjimas

Marijampolės kolegijos bendruomenė jungėsi prie pilietinės iniciatyvos „Atmintis gyva, nes liudija“.
Pilietine iniciatyva „Atmintis gyva, nes liudija“ prisimenamas 1991 metų sausis, kai vienybės ir laisvės siekio vedini Lietuvos piliečiai pasiekė istorinę pergalę. Visais laikais svarbu žmonėms susitelkti ir įprasminti žuvusiųjų atminimą, nepamiršti, kad pilietiškumas ir visuotinis pasiryžimas ginti savo šalį yra pamatinės tautos vertybės.
Kolegijos bendruomenės narių dalyvavimas akcijoje vyko kiek kitaip – namuose. Tačiau šiandien dar kartą įrodėme, kad esame vieningi ir gebame susitelkti vardan vieno bendro tikslo, o šiandien jis buvo ypatingas – prisiminimas, kodėl esame laisvi.

Taip pat Sausio 13-osios minėjimo proga kvietėme studentus dalintis savo mintimis atsakant į klausimą: –„O ką tau reiškia ši diena?“

Marijampolės kolegijos studentai – jaunoji karta, kuri gimė ir užaugo, mokėsi ir subrendo kaip asmenybės jau Nepriklausomoje Lietuvoje. Daugeliui iš jų 1991 metų sausio 13-osios įvykiai žinomi iš istorijos vadovėlių, dokumentinių faktų televizijos ekrane, artimųjų ir pedagogų pasakojimų. Tačiau jie jaučia ir supranta, kokia svarbi ši diena, suvokia laisvės ir tautos vienybės prasmę. Didžiuojasi, kad yra vaikai drąsios tautos, kuri už Tėvynės ateitį kovojo susikibę rankomis ir dainuodami dainas. Tai įkvepia juos mokytis, augti, tobulėti, mylėti ir gražiausius darbus dovanoti Lietuvai. Dainuoti laisvės dainas ir kurti širdimi…
Mielai dalijamės kolegijos studentų mintimis, darbais ir eilėmis, kurias įkvėpė sausio 13-osios įvykiai prieš 30 metų Lietuvoje.

Vasario 16-osios minėjimo renginys „Pamatykime Lietuvą širdimi“

Prisimindami ir pajusdami Lietuvos gimtadienio prasmę, Marijampolės kolegijos bendruomenė rinkosi į nuotolinį Vasario 16-osios minėjimo renginį „Pamatykime Lietuvą širdimi“.
Virtualiame renginyje dalyvavo svečias – istorijos mokytoja metodininkė – Edita Sėdaitienė, kuri pasidalino įdomiomis įžvalgomis apie Vasario 16-osios dienos istorines asmenybes, įvykius bei jų prasmę.
Taip pat savo linkėjimus Lietuvai skyrė kolegijos studentai bei sveikinimo žodį tarė direktorė Alė Murauskienė, kurio metu kvietė ir toliau kartu pažinti bei kurti Sūduvos regiono ateitį – savo gimtajam kraštui – ir Lietuvai. Jausti širdimis, dalintis džiaugsmu bei pasiekimais, tikėkti ir būti įkvėptiems ateities!

Kovo 11-osios virtualus minėjimo renginys ,,O laisve, tu – Lietuva!“

Mūsų kolegijos bendruomenė, laukdama Kovo 11-osios šventės ir minėdama kolegijos 20-metį, dalyvavo kūrybinėje iniciatyvoje – ,,Linkėjimai Lietuvai ir kolegijai“. Tai viena iš 20-ties idėjų, skirtų Marijampolės kolegijos dvidešimtmečiui.
Švęsdami Lietuvos ir mūsų visų Laisvę, virtualiame renginyje dalinomės kolegijos bendruomenės (dėstytojų, studentų), buvusių Erasmus+ studentų bei Colin White (sausio mėnesį Lietuvos pilietybę gavusio mūsų kolegijos ir Glasgow Kelvin College dėstytojo iš Škotijos), kūrybiniais sveikinimais ir linkėjimais Lietuvai bei kolegijai.
Virtualiame renginyje dalyvavo svečias – Lietuvos Respublikos Seimo narys Andrius Vyšniauskas. Renginio metu, LRS narys kvietė atrasti ir prisiminti Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo datą bei jos įvykius, stengtis suprasti jos prasmę ir svarbą. Linkėjo ieškoti visose veiklose – kompromiso.
Taip pat sveikinimo žodį tarė Marijampolės kolegijos kapelionas Kęstutis Žemaitis, direktorė Alė Murauskienė. Skambėjo kolegijos studentų atliekamos patriotinės dainos.

Renginio akimirkas galite pamatyti čia!


Kolegijos dvidešimtmečiui – 20 idėjų ir darbų!

Tai viena didžiausių organizuojamų jubiliejinių iniciatyvų. Jai įgyvendinti kvietėme visus studentus, dėstytojus, bendruomenės narius sukurti 20 idėjų, kurias realizavus prasmingais darbais kolegijai, miestui, Sūduvos regionui, galėtų turėti išliekamąją vertę, sietųsi su studijų programomis, kolegijos vykdomomis veiklomis, socialinėmis iniciatyvomis.
Kiekvienos idėjos įgyvendinimas – bendras tikslas – suburti bendruomenę kolegijos jubiliejui švęsti. Dėl to nekantraujame pristatyti įgyvendinamas idėjas, pasakoti idėjų ir darbų atsiradimo bei įgyvendinimo istorijas.


20-mečio idėjos

Kūrybinė iniciatyva ,,Linkėjimai Lietuvai ir kolegijai!“

Laisvė žmogui – tai galimybė augti, tobulėti, kurti, dovanoti. Mūsų kolegijos bendruomenė, minėdama kolegijos 20-metį, didžiuojasi galėdama dirbti  laisvos Lietuvos labui, džiaugiasi savo pasiekimais, mokosi iš  patirties, kuria Kolegijos ateities viziją.

Laukdami Kovo 11- osios šventės,  kvietėme visus bendruomenės narius dalyvauti kūrybinėje iniciatyvoje – ,,Linkėjimai Lietuvai ir kolegijai“. Tai viena iš 20-ties idėjų, skirtų Marijampolės kolegijos dvidešimtmečiui.
Kviečiame paskaityti ir paklausyti mūsų bendruomenės narių palinkėjimus, mintis, įžvalgas apie Lietuvą ir kolegiją!

Taip pat MKSA narių, buvusios Erasmus+ studentės kūrybiniais sveikinimais ir linkėjimais Lietuvai bei kolegijai bei Colin White (sausio mėnesį Lietuvos pilietybę gavusio mūsų kolegijos ir Glasgow Kelvin College dėstytojo iš Škotijos) palinkėjimus kolegijai ir Lietuvai.

Savanorystės dovana bičiuliams ,,Draugystės tiltai“

Kolegijos 20-mečio idėjos „Draugystės tiltai“ įgyvendinimas prasidėjo minint Tarptautinę šokio dieną

Balandžio 29 dieną, minint Tarptautinę šokio dieną, Marijampolės kolegijos Vaikystės pedagogikos studijų programos pirmojo kurso studentės rinkosi į Marijampolės lopšelį-darželį „Ąžuoliukas“, kuriame kartu su lopšelio-darželio bendruomene šoko specialiai šiai dienai parengtą šokį.

Renginio metu netrūko teigiamų emocijų ir džiaugsmo kupinų akimirkų. Marijampolės kolegija „Ąžuoliuko“ bendruomenei įteikė, praeitą rudenį iš kolegijos sode surinktų obuolių išspaustas, sultis „Studentų eliksyrą“, o mūsų studentės lopšelio-darželio mažiesiems padovanojo ypatingą dovaną – savo rankų darbo kurtas ugdomąsias priemones.

Dėkojame renginio organizatoriams ir dalyviams už originaliai pradėtą įgyvendinti vieną iš kolegijos 20-mečiui paminėti skirtą idėją – „Draugystės tiltai“, kurios tikslas – savanorystės būdu padovanoti dvidešimtmečio dovaną bičiuliams, socialiniams partneriams, miesto bendruomenei, kolegijai.

Ačiū Marijampolės lopšeliui-darželiui „Ąžuoliukas“ už besitęsiantį draugystės tiltą!

Daugiau Tarptautinės šokio dienos minėjimo akimirkų:

Absolventų sėkmės istorijos ,,20 metų – 20 sėkmės istorijų“

Jubiliejinių metų proga įgyvendiname idėją „20 metų – 20 sėkmės istorijų“.
Jos tikslas – pakviesti Marijampolės kolegijos absolventus pasidalinti išskirtinėmis savo karjeros sėkmės istorijomis. Tikime, kad pozityvi ir įkvepianti istorija gali padaryti įtaką ne vienam būsimam studentui bei paskatinti ieškoti galimybių savo karjeros sėkmės istorijai Marijampolės kolegijoje.
Visgi, studijų laikotarpis – svarbus gyvenimo etapas, kuriame augama, tobulėjama, atrandamos įvairios galimybės, įgijamos tiek teorinės, tiek praktinės pasirinktos specialybės profesinės žinios.
Mūsų absolventų sėkmės istorijos, kaip ir žmonės, skirtingos. Tačiau jie visi vieningai tvirtina, kad kolegija buvo pradžia tolesnio karjeros kelio. Studijų metu išsiugdė ne tik profesines, bet ir asmenines kompetencijas, kas padėjo tapti perspektyviais specialistais, eiti karjeros keliu tikslingai, atsiverti galimybėms ir siekti daugiau!

Absolventai visada buvo, yra ir bus kolegijos bendruomenės dalis! Dėl to džiaugiamės jų prisidėjimu prie kolegijos įkūrimo jubiliejaus minėjimo. Trumpų interviu metu buvusius studentus kvietėme papasakoti savo sėkmės istorijas bei kaip prie to prisidėjo studijų laikotarpis ir Marijampolės kolegijos vykdomos veiklos, siuteikiamos galimybės.

Visas Marijampolės kolegijos absolventų karjeros sėkmės istorijas galite rasti čia!

Respublikinė mokslinė-praktinė studentų konferencija ,,STUDENTŲ TAIKOMIEJI TYRIMAI“

2021 m. gegužės 12 d. įvyko nuotolinė respublikinė mokslinė-praktinė studentų konferencija „STUDENTŲ TAIKOMIEJI TYRIMAI“, kurios tikslas – plėtoti jaunųjų tyrėjų mokslinę saviraišką, atliepiant regiono poreikius socialinių, humanitarinių ir technologijos mokslų srityse.

Jau ne vienerius metus organizuojama konferencija, šiais metais išskirtinė – skirta Marijampolės kolegijos veiklos 20-mečiui. Jubiliejaus proga kolegijoje vyksta daug gražių ir prasmingų iniciatyvų. Viena iš Kolegijos dvidešimtmečiui skirtų idėjų – išleisti Kolegijos talentų kūrybos almanachą, kuriuo galėtume dalintis su kolegijos bendruomene, draugais, socialiniais partneriais, dovanoti svečiams. Dėl to konferencija prasidėjo kolegijos studentų poetiškais sveikinimais, sukurtais specialiai jubiliejui paminėti:

Irma Subačienė sukūrė odę Kolegijai:

Kokia didinga ir garsi
Marijampolės kolegija, esi!
Šiandien 20-šimtmetį tu šventi.
Mes sveikinam tave visi!

Įvairių studijų programų studentus ruoši.
Nuostabiais ir iškiliais lektoriais garsi esi.
Tavyje glūdi amžių mokslo išmintis.
Tu esi Marijampolės didžioji atspirtis!

Kiek daug profesinės sėkmės žmonių
Čia studijavo, sėmės mokslo paslapčių!
Kultūros šventykla esi!
Sava istorija garsi.

Daumantas Panitauskas dalijosi eilėraščiu „Kolegijai“:

Alma Mater, dvidešimt metų į šviesą vedei,
Naujų durų begales atvėrei.
Dar ilgai išliksi mūs atmintyje-
Esi svarbi dalis mūsų kelionės.

Norėčiau dėstytojams padėkoti,
Nes be širdies nebūtų sielos.
Žemai prieš jus mes lenkiam galvas,
Te lieka mielos jūsų dienos.

Dar vieną eilėraštį kolegijai sukūrė studentė Aistė Bacvinkienė:

Lai metų neslegia didi našta!
Ir studijuoja vis nauja karta.
Gyvuok! Klestėk! Garsi išlik!
Dar daug dešimtmečių gražių sutik!

Mielieji pedagogai, kolegijos brangios!
Mes ačiū jums tariame iš širdies visos!
Jūs mūsų švyturiai! Jūs mūsų šviesuliai!
Jūsų dėka mums atviri visi keliai.

Didžius istorijos lobynus saugo parkas
Ir Tu – didinga stovi čia.
Kasmet susirenka žinių takais jaunimas
Ir klega, šnara, vartoma knyga.

Atsiveria platus žinių pasaulis,
Nostalgiškai plevena istorinė dvasia.
Net gūdžią naktį šviečia mokslo saulė,
O Tu esi kažkam – gyvenimo pradžia.

Skambėk, klegėk, būk kelrodė žvaigždė,
Lai šimtmečius skaičiuoja metai.
Ir Tavo vardas te skambės,
Atėjusiems, ties tavo mokslo vartais.

Norėdami kartu pasidžiaugti, kad Marijampolės kolegija šiemet švenčia savo gyvavimo 20-metį, konferencijos dalyviams sveikinimo  žodį tarė kolegijos direktorė Alė Murauskienė bei Marijampolės kolegijos studentų atstovybės prezidentė Vaida Vosyliūtė.

Smagu, kad konferencijoje dalyvavo studentai iš kitų Lietuvos aukštųjų mokyklų: Lietuvos sporto universiteto, Klaipėdos valstybinės kolegijos, Kauno kolegijos, ir savo pranešimus pristatė net 49 studentai. Pristatymai vyko tiek lietuvių, tiek anglų kalbomis. Džiaugiamės gausiu dalyvių ir klausytojų būriu, prisijungusių išgirsti savo kolegų pranešimus, atrasti daug naujų mokslo tiesų, pasisemti bendrystės bei gerų įspūdžių.

Dėkojame visiems konferencijos organizatoriams ir dalyviams – pranešėjams, dėstytojams, klausytojams.

Konferencijos akimirkas galite rasti čia.

Tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija: „VADYBA, VERSLAS, TECHNOLOGIJOS, INOVACIJOS: TENDENCIJOS IR IŠŠŪKIAI“

Marijampolės kolegijoje įvyko dvi dienas trukusi nuotolinė tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija: „VADYBA, VERSLAS, TECHNOLOGIJOS, INOVACIJOS: TENDENCIJOS IR IŠŠŪKIAI“, skirta mokyklos nuo žemesniosios žemės ūkio iki aukštosios mokyklos fakulteto 95-erių metų jubiliejui!

Į virtualią konferenciją visus atlydėjo Kvietiškio himnas, ,,Kvietiškis – jaunystės namai“, kuris buvo sukurtas 1994 metais. Žodžiai – Teresės Vizbarienės, muzika – Artūro Grinevičiaus, himną atlieka vyrų vokalinis ansamblis ,,Sūduvietis“ir ansamblis ,,Aistuva“.
Nuskambėjęs Kvietiškio himnas konferencijos dalyviams priminė, kad Marijampolės kolegijos Verslo ir technologijų fakultetas mini gražią 95-erių metų sukaktį. 1926 m. gegužės 1 dieną buvo įkurta Kvietiškio žemesnioji žemės ūkio mokykla, kuri per kelis dešimtmečius tapo mokslo naujovių diegimo centru, padėjo tvirtus pamatus tolimesniam mokyklos gyvavimui.
Mokykla nužingsniavo prasmingą augimo bei tobulėjimo kelią ir nuo 2001 m. tapo Marijampolės kolegijos Verslo ir technologijų fakultetu.

Konferencija yra skiriama ir Marijampolės kolegijos 20-mečiui, todėl dar kartą sveikiname visus bendruomenės narius, nuoširdžiai kuriančius mokslo bei kultūros židinį!