Korupcijos prevencija – korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas sudarant bei įgyvendinant atitinkamų priemonių sistemą, taip pat poveikis asmenims siekiant atgrasinti nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo.

Korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos – kyšininkavimas, prekyba poveikiu, papirkimas, kitos nusikalstamos veikos, jeigu jos padarytos viešojo administravimo sektoriuje arba teikiant viešąsias paslaugas siekiant sau ar kitiems asmenims naudos: piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi arba įgaliojimų viršijimas, piktnaudžiavimas oficialiais įgaliojimais, dokumentų ar matavimo priemonių suklastojimas, sukčiavimas, turto pasisavinimas ar iššvaistymas, tarnybos paslapties atskleidimas, komercinės paslapties atskleidimas, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimas, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimas, kišimasis į valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens veiklą ar kitos nusikalstamos veikos, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti ar užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą.

Siekiant neleisti atsirasti ir plisti korupcijai  Marijampolės kolegijoje, įgyvendinamos šios korupcijos prevencijos priemonės:

Marijampolės kolegijos antikorupcinė programa

Marijampolės kolegijos antikorupcinės programos įgyvendinimo priemonių planas

Kolegijoje yra patvirtintos darbuotojų antikorupcinio elgesio taisyklės

Jei norite pateikti pasiūlymus dėl korupcijos prevencijos priemonių tobulinimo, prašome palikti pranešimą ČIA.

Kolegijos darbuotojų pareigybių, į kurias prieš skiriant (nuolat ar laikinai) asmenį turi būti teikiamas rašytinis prašymas Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai informacijai surinkti, sąrašas:

Kolegijos direktoriaus pavaduotojas (-ja);

Kolegijos skyrių vadovas (-ė);

Kolegijos centrų vadovas (-ė);

Akademinių padalinių (fakultetų) dekanai (-ės);

Viešųjų pirkimų specialistas (-ė);

Vidaus auditorius (-ė).

Už atitinkamų priemonių sistemą galimos korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimui ir šalinimui, antikorupcinio sąmoningumo didinimą, korupcijos prevenciją Marijampolės kolegijoje atsakingas direktoriaus pavaduotojas infrastruktūrai ir projektinei veiklai kokybei Marius Žitkus (el. p. pranesk@mkolegija.lt).