Studentų atstovybė (MKSA)

 •  
  Marijampolės kolegijos studentų atstovybė – Marijampolės studentijai atstovaujanti, nepolitinė, demokratiniais, visuomeniniais pagrindais dirbanti institucija, kurios veiklą reglamentuoja Lietuvos Respublikos aukštojo mokslo įstatymas. Atstovybė dirba Marijampolės studentijos labui, gina jų teises ir interesus, atstovauja jiems kolegijoje, Marijampolės mieste ir už jo ribų, aktyviai dalyvauja Lietuvos studentų atstovybių sąjungos veikloje atstovaujant studentiją nacionaliniu mastu.

  Studentų atstovybės tikslas – atstovauti studentus regioniniu ir nacionaliniu mastu, svarstant įvairiausius su studentais susijusius klausimus. Atstovybė taip pat yra ir ta vieta, kur atėjęs visada gali gerai praleisti laiką ar užduoti rūpimus klausimus, nepaisant to ar jie yra apie studijų procesus ar apie laisvalaikį.

  MKSA Vizija – Pilietiškas ir aktyvus studentas vieningoje Marijampolės kolegijos studentų bendruomenėje.

  MKSA Misija – Veiksmingas atstovavimas studentams, kuriant jiems palankias studijų sąlygas ir turiningą laisvalaikį.

  Studentų atstovybėje vykdoma plati veikla, tad kiekvienas čia atėjęs gali rasti veiklą, kuri jam bus mėgstama. Studentų atstovybėje dirba tvirta komanda, kurios dalimi gali tapti ir tu.

  Mūsų komandą sudaro:

  • Laisvalaikio koordinatorius, kuris atsakingas už genialias idėjas organizuojant šaunius renginius, vakarėlius bei atrakcijas;
  • Socialinių ir akademinių reikalų koordinatorius, kuris rūpinasi studijų kokybe bei studentų gerbūviu kolegijoje.
  • Žmogiškųjų išteklių koordinatorius, atsakingas už naujų narių pritraukimą ir supažindinimą su SA veikla bei esamų narių motyvavimą.
  • Informacijos sklaidos koordinatorius, kuris viešina studentams aktualią informaciją. Stiprina MK SA matomumą kolegijos, Marijampolės miesto bei kitų organizacijų renginiuose.
  • LSP koordinatorius, kuris rūpinasi visais klausimais susijusiais su studento pažymėjimo išdavimu, teikiamomis nuolaidomis ir kt.

  Su mumis visada galima bendrauti el. paštu mksa@mkolegija.lt

  Mes niekada studentui nepasakome NE, todėl nebijokite į mus kreiptis ir prisijungti prie mūsų veiklos!!!

  Truputis istorijos

  …2001 m. rugsėjo 11 d. – Marijampolės kolegijos studentų atstovybės (MKSA) veiklos pradžia. Šią dieną buvo patvirtinti pirmieji studentų atstovybės (SA) įstatai, viešai paskelbti nariai bei išrinktas pirmasis prezidentas. 2001 m. gegužės 14 d. MKSA įteisinta kaip juridinis asmuo. MKSA istorijoje tai buvo svarbus žingsnis link savarankiškumo ir sustiprėjimo. Tikriausiai kyla klausimas, kam reikalinga ši savivalda? Atsakymas būtų labai paprastas: studentų atstovybė pirmiausia atstovauja visai Marijampolės kolegijos (MK) studentijai, gina jų teises ir pareigas, rūpinasi geresnėmis studijų, gyvenimo bendrabutyje sąlygomis, domisi kitais studentams rūpimais klausimais.

  MKSA veikla labai plati. Ji apima ne tik socialinius, akademinius klausimus, bet ir studentų laisvalaikio organizavimą. Taip pat MKSA rengia projektus, vykdo akcijas.

  Mūsų organizuojami renginiai jau tapo tradiciniais: Rugsėjo 1-oji, „Fuksynos“, „Valentynkė“, „Metų Dėstytuvas“ bei daugelis kitų. Vykdomi renginiai skirti ne tik studentams, bet visai akademinei bei miesto bendruomenei. Žinoma, MKSA kasmet tobulėja, todėl atsiranda vis daugiau naujų idėjų, naujo pobūdžio renginių.

  Manome, kad studentai turi ne tik aktyviai dalyvauti studijų procese, mokytis ir visokeriopai tobulėti, bet ir dalyvauti kuriant bei gerinant savo miesto įvaizdį, siekti įgyvendinti naujas idėjas, rodyti iniciatyvą, semtis patirties iš miesto bendruomenės.

  Marijampolės kolegijos studentų atstovybė į savo gretas kviečia visus, besidominčius aktyvia veikla ir norinčius joje dalyvauti.

  Studentų atstovybės kontaktai

  Pareigos Vardas, pavardė El. paštas
  Studentų atstovybės prezidentas Vilija Botyrienė mksa@mkolegija.lt
  Viceprezidentas Tautvydas Miliūnas tautvydas.miliunas@mkolegija.lt
  IT koordinatorius Evaldas Šalaševičius evaldas.salasevicius@mkolegija.lt
  Laisvalaikio koordinatorius Eglė Malinauskaitė egle.malinauskaite@mkolegija.lt
  LSP koordinatorius Irma Naujokaitienė
  irma.naujokaitiene@mkolegija.lt
  Socialinių ir akademinių reikalų koordinatorius Ieva Insodaitė ieva.insodaite@mkolegija.lt
  Žmogiškųjų išteklių koordinatorius Valda Stikliūtė
  valda.stikliute@mkolegija.lt