Lietuvių kalbos ir literatūros modulis

Lietuvių kalbos modulio tikslas – padėti moksleiviams geriau pasirengti lietuvių kalbos ir literatūros valstybiniam egzaminui, supažindinti su lietuvių literatūros raida, tekstų rašymo strategijomis bei struktūra, išmokyti argumentuoti teiginius privalomų autorių literatūros kūriniais  bei pasiremti kultūriniais, istoriniais, biografiniais kontekstais, išlaikyti tinkamą idėjų ir pagrindimo santykį, ugdyti gebėjimą rašyti aiškų, tikslų, sklandų, stilistiškai vientisą ir taisyklingą tekstą.

Matematikos modulis

Matematikos modulio tikslas – padėti moksleiviams geriau pasirengti matematikos valstybiniam brandos egzaminui, t. y. pasikartoti bei pagilinti matematikos žinias, paskatinti moksleivius dirbti savarankiškai, padėti jiems susidaryti pagrindus studijoms aukštojoje mokykloje.

Istorijos modulis

Istorijos modulio tikslas – pakartoti istorijos kursą pagal istorijos  egzamino programą  ir ugdyti istorinį mąstymą bei gebėjimą juo naudotis suprantant Lietuvos visuomenės raidos Europos kontekste tendencijas ir savo kaip Lietuvos piliečio, europiečio tapatybę.

Modulių tvarkaraštis

Kontaktai

Mob. tel. +370 612 88087

El. p. markoakademija@mkolegija.lt

Marijampolės kolegija, P. Armino g. 92-4, Marijampolė