Lietuvių kalbos ir literatūros modulis

Lietuvių kalbos modulio tikslas – padėti moksleiviams geriau pasirengti lietuvių kalbos ir literatūros valstybiniam egzaminui, supažindinti su lietuvių literatūros raida, tekstų rašymo strategijomis bei struktūra, išmokyti argumentuoti teiginius privalomų autorių literatūros kūriniais  bei pasiremti kultūriniais, istoriniais, biografiniais kontekstais, išlaikyti tinkamą idėjų ir pagrindimo santykį, ugdyti gebėjimą rašyti aiškų, tikslų, sklandų, stilistiškai vientisą ir taisyklingą tekstą.

LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS modulio užsiėmimų tvarkaraštis 2021-2022 m.m.

Eil. Nr. Temos pavadinimas Data (antradienis)
1. Modulio  tikslai ir uždaviniai,  vertinimo normų aptarimas 2021-11-30
2. Lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino rašinio reikalavimų bei vertinimo  aptarimas 2021-12-07
3. Literatūrinio ir samprotavimo rašinio skirtumai. Rašinio struktūra 2021-12-14
4. Svarbiausi privalomų autorių ir konteksto bruožai 2022-01-11
5. Konteksto samprata ir svarba. Samprotavimo ir literatūrinio rašinio kontekstas 2022-01-18
6. Gimtoji kalba- tautinės savimonės ir tapatybės formavimosi pagrindas (M.Mažvydas, M.Daukša, J.Radvanas) 2022-01-25
7. Žemdirbiškoji pasaulėjauta K.Donelaičio ,, Metuose“ 2022-02-01
8. Samprotavimo ir literatūrinių rašinių įžangų pavyzdžių analizė 2022-02-08
9. Literatūrinio/ samprotavimo) rašinio įžangos  kūrimas . Pareigos ir laimės konfliktas (Just. Marcinkevičius, V.Krėvė, V.Mykolaitis- Putinas) 2022-02-22
10. Gamta- gyvybės reiškėja ir grožio šaltinis (K.Donelaitis, A.Baranauskas, H.Radauskas) 2022-03-01
11. Žmogaus idealas literatūroje (J. Radvanas, K. Donelaitis, Maironis) 2022-03-08
12. Asmeninės laimės ir pareigos konfliktas lietuvių literatūroje (J. Biliūnas, V. Mykolaitis-Putinas, Vaižgantas) 2022-03-15
13. Atjauta ir gailestis lietuvių rašytojų kūriniuose (J. Biliūnas, J. Aputis, J. Savickis) 2022-03-22
14. Teminis pastraipos sakinys ir baigiamoji išvada. Literatūrinio/ samprotavimo rašinio pastraipos kūrimas 2022-03-29
15. Darbo vertė ir prasmė literatūroje (K. Donelaitis, Vaižgantas, J. Marcinkevičius) 2022-04-05
16. Rašinio įžangos ir išvadų dermė. 2022-04-12
17. Literatūra – būdas pažinti pasaulį ir save (V. Mykolaitis-Putinas, A. Škėma) 2022-05-03
18. Pavyzdžių analizė Asmens  išbandymas ir jo likimo tragizmas katastrofų laikotarpio literatūroje (A. Škėma, S. Nėris) 2022-05-10
19. Kodėl svarbu gyventi santarvėje su artimaisiais? (J. Biliūnas, Vaižgantas, J. Aputis) 2022-05-17
20. Mokinių darbų aptarimas, analizė, taisymas. 2022-05-24

Lektorė: J.Schroeder

Užsiėmimų laikas: antradienis 16.00-17.30 val.

Vieta: 207 auditorija

Matematikos modulis

Matematikos modulio tikslas – padėti moksleiviams geriau pasirengti matematikos valstybiniam brandos egzaminui, t. y. pasikartoti bei pagilinti matematikos žinias, paskatinti moksleivius dirbti savarankiškai, padėti jiems susidaryti pagrindus studijoms aukštojoje mokykloje.

MATEMATIKOS modulio užsiėmimų tvarkaraštis 2021-2022 m. m.

Eil. Nr. Temos pavadinimas Data

(ketvirtadienis)

1. Realieji skaičiai. Laipsniai ir šaknys. 2021-12-09
2. Procentai. Raidiniai reiškiniai. 2021-12-16
3. Lygtys ir lygčių sistemos. Tekstiniai uždaviniai. 2022-01-06
4. Nelygybės ir nelygybių sistemos. Moduliai. 2022-01-14 (penktadienis)
5. Sekos. Aritmetinė progresija. 2022-01-20
6. Geometrinė progresijos 2022-01-27
7. Funkcijos. Rodiklinės ir logaritminės lygtys. 2022-02-03
8. Rodiklinės ir logaritminės nelygybės. 2022-02-10
9. Trigonometriniai reiškiniai ir trigonometrinės funkcijos. 2022-02-24
10. Trigonometrinės lygtys ir nelygybės. 2022-03-03
11. Išvestinės. Išvestinės fizikinė ir geometrinė prasmė. 2022-03-10
12. Išvestinių taikymai. 2022-03-17
13. Pirmykštė funkcija ir integralas. 2022-03-24
14. Apibrėžtinis integralas ir jo taikymai. 2022-03-31
15. Kombinatorika. Tikimybės. 2022-04-07
16. Atsitiktiniai dydžiai. Statistika. 2022-04-14
17. Planimetrija: kampai, trikampiai, keturkampiai. 2022-04-28
18. Planimetrija: daugiakampiai, apskritimas ir skritulys, apibrėžtiniai ir įbrėžtiniai daugiakampiai. 2022-05-05
19. Stereometrija. 2022-05-12
20. Vektoriai. 2022-05-19

Lektorius: K.Traškevičius

Užsiėmimų laikas: 16.00-17.30 val.

Vieta: 211 auditorija

Istorijos modulis

Istorijos modulio tikslas – pakartoti istorijos kursą pagal istorijos  egzamino programą  ir ugdyti istorinį mąstymą bei gebėjimą juo naudotis suprantant Lietuvos visuomenės raidos Europos kontekste tendencijas ir savo kaip Lietuvos piliečio, europiečio tapatybę.

ISTORIJOS modulio užsiėmimų tvarkaraštis 2021-2022 m.m.

Eil. Nr. Temos pavadinimas Data

(trečiadienis)

1. Įvadinis susitikimas. Feodalizmas- Viduramžių visuomenės pagrindas. 2021-11-10
2. Bažnyčia viduramžių gyvenimo centras. Viduramžių menas. 2021-11-17
3. LDK XIII-XVa.: svarbiausi politikos, ekonomikos ir kultūros bruožai. Kovos su ordinais ir jų reikšmė. 2021-11-24
4. Naujųjų amžių istorijos esminiai bruožai: DGA, Renesansas, reformacija. Žymiausios Naujųjų amžių pradžios asmenybės. 2021-12-08
5. LDK XVI- XVIIIa. : svarbiausi politikos, ekonomikos ir kultūros bruožai. XVIIa. vidurio karų su Rusija ir Švedija poveikis LDK valstybei ir visuomenei. 2021-12-15
6. Apšvietos epocha ir svarbiausi jo bruožai. Prancūzijos didžioji revoliucija ir jos reikšmė. 2021-12-22
7. Napoleono karai ir Vienos kongresas. 2022-01-12
8. ATR XVIIIa. : mėginimai reformuoti valstybę ir jos žlugimas. Klasicizmas Lietuvoje. 2022-01-19
9. Pasaulio istorija XIXa.: pramonės perversmas, naujų politinių srovių atsiradimas, nacionalizmas ir Vokietijos suvienijimas. 2022-02-02
10. Pirmasis pasaulinis karas. Paryžiaus taikos konferencija. 2022-02-09
11. Lietuva XIXa. : sukilimai ir lietuviškos spaudos draudimo laikotarpis. „ Aušra“ ir „Varpas“ 2022-03-02
12. Lietuvių tautinis atgimimas: politinių partijų kūrimasis, Didysis Vilniaus seimas. Lietuva Pirmojo pasaulinio karo metais ir Valstybingumo atkūrimas. 2022-03-16
13. Pasaulio istorija tarpukariu: nuo demokratijos iki diktatūros. Fašizmo, komunizmo ir nacionalsocializmo ideologijų palygimas. 2022-04-06
14. Didžioji ekonominė krizė. Sovietų Sąjungos raidos bruožai. Nacistinės Vokietijos raidos bruožai. 2022-04-27
15. Tarptautiniai santykiai XXa. 4 dešimt. . Antrasis pasaulinis karas. 2022-05-04
16. Lietuva tarpukariu: nuo demokratijos iki autoritarinio rėžimo. A.Smetonos valdymo bruožai. 2022-05-11
17. Lietuvos tarptautinė padėtis 1939-1940m. Lietuvos okupacijos 1940- 1945m. 2022-05-18
18. Šaltasis karas: svarbiausi bruožai, įvykiai ir reikšmė. SSRS  Šaltojo karo metais. 2022-06-01
19. Lietuva 1945- 1990m.: sovietinio rėžimo ypatumai. Partizaninis karas. Disidentinis judėjimas. 2022-06-08
20. Sovietų Sąjungos ir komunistinės sistemos žlugimas. Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo aplinkybės ir įgyvendinimas. 2022-06-14

 Lektorė: V.Pituškienė

Užsiėmimų laikas: 16.30-18.00 val.

Vieta: 207 auditorija

Kontaktai

Mob. tel. +370 612 88087

El. p. markoakademija@mkolegija.lt

Marijampolės kolegija, P. Armino g. 92-4, Marijampolė